W celu przystąpienia do konkursu uczestnik musi wysłać zgłoszenie w terminie do 21 maja 2018 r.  drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.edu.pl (maksymalny rozmiar pliku: 5 MB), dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym (rozmiar pliku bez ograniczeń) do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 13 lub zamieścić na ogólnodostępnej platformie wymiany plików i przesłać link do pliku na adres jaskolki@pg.edu.pl

Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, telefon zgłaszającego, streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów) oraz prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form:

  • krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .ppt lub .pptx
  • filmu o długości do 120 sekund