Informujemy, że projekt "Inkubator Innowacyjności"  zakończył się z dniem 30 września 2015 r.

 

Aby zgłosić swój pomysł/technologię, należy najpierw wypełnić kartę projektu. Twórcy ubiegający się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych muszą dodatkowo dostarczyć harmonogram prac przedwdrożeniowych.

Druki do pobrania:

- Karta Projektu - I Nabór

- Karta Projektu - II Nabór

- Karta Projektu - III Nabór

- Harmonogram prac przedwdrożeniowych

Specjaliści CTWT wyznaczeni do udzielania pomocy w procedurze zgłoszeniowej w ramach Projektu:

Agnieszka Krawczyk

tel.: 58 348 63 93, e-mail: agnieszka.krawczyk@pg.gda.pl

Obsługiwane Wydziały:

 • Architektury
 • Chemiczny
 • Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Mechaniczny
 • Oceanotechniki i Okrętownictwa

Joanna Pniewska

tel.: 58 348 63 94, e-mail: joanna.pniewska@pg.gda.pl

Obsługiwane Wydziały:

 • Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Elektrotechniki i Automatyki
 • Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Zarządzania i Ekonomii

Po wypełnieniu Karty Projektu należy dostarczyć podpisany oraz zaparafowany na każdej stronie przez uczestnika oryginał Karty Projektu do biura „Inkubatora Innowacyjności” mieszczącego się na parterze w Domu Studenckim nr 12 przy ulicy Traugutta 115A. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia złożone na wskazanym formularzu Karty Projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad.

Proces naboru technologii, odbywać się będzie w następujących terminach:

 •   I Nabór - do 30 kwietnia 2014 r.,
 •   II Nabór - do 31 października 2014 r.,
 •   III Nabór - do 28 lutego 2015 r.

Więcej szczegółów nt. harmonogramu prac można znaleźć tutaj.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia, wniosek zostanie przekazywany do Komitetu Sterującego, który  na podstawie otrzymanych informacji oceni potencjał innowacyjny i wdrożeniowy danej technologii a następnie podejmie decyzję o wyborze technologii do komercjalizacji.

 

Następnie dla każdej z wybranych technologii zostanie opracowana strategia komercjalizacji. Specjaliści ds. transferu technologii CTWT wraz z Twórcą /zespołem badawczym technologii zajmą się wdrożeniem przygotowanej koncepcji komercjalizacji technologii.