Pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zapewniają wsparcie pracownikom naukowym Uczelni w zakresie:

 • Weryfikacji wniosków grantowych, w kwestiach związanych z:
  • Zarządzaniem własnością intelektualną w projekcie,
  • Opracowywaniem strategii ochrony własności intelektualnej,
  • Ustalaniem biznesowych zasad podziału i wykorzystywania własności intelektualnej wytworzonej w wyniku realizacji projektu,
  • Zawieraniem umów konsorcjów i umów z partnerami przemysłowym.
 • Udostępniania praw do wyników prac badawczych prowadzonych przez pracowników Uczelni, tj.:
  • Identyfikacja i ochrona rozwiązań o potencjale innowacyjnym,
  • Opracowywanie ofert technologicznych i promocja rozwiązań,
  • Poszukiwanie partnerów przemysłowych do realizacji wdrożeń,
  • Wycena technologii,
  • Negocjacje i zawieranie umów licencyjnych.
 •  Realizacji projektów badawczych i usług na zlecenie firm i instytucji (Badania zlecone), tj.:
  • Organizacja interdyscyplinarnych zespołów wykonawczych,
  • Pomoc w zakresie ustalania warunków i relacji biznesowych ze zleceniodawcami,
  • Wycena i optymalizacja kosztowa realizacji zleceń,
  • Negocjacje warunków i weryfikacja umów.
 • Tworzenia spółek spin-off w oparciu o wyniki badań Uczelni we współpracy z Excento sp z o.o., tj.:
  • Analiza potencjału innowacyjnego projektu,
  • Analiza i wsparcie w zakresie organizacji zespołu,
  • Analiza prawna i finansowa możliwości utworzenia spółki spin-off w oparciu o wybraną technologię,
  • Obsługa prawna procesu inkubacji spółki i pozyskania inwestora,
  • Wycena własności intelektualnej,
  • Obsługa prawna procesu utworzenia spółki,
  • Współfinansowanie procesu preinkubacji i kosztów utworzenia spółki.