Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowo-badawczych Politechniki Gdańskiej do zgłaszania swojego udziału w 12-tych Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji  „Technicon-Innowacje 2016”, które odbędą się w dniach 23-24 listopada br. w nowej siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich „AMBEREXPO” przy ulicy Żaglowej 11 w Gdańsku.

Prosimy o zgłaszanie udziału w Targach oraz towarzyszącym im konkursach do dnia 10 października br.  do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG na adres e-mail: piomar@pg.gda.pl.

Udział pracowników PG w Targach jest bezpłatny ponieważ pokrycie kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz opłata za udział w konkursach nastąpi ze środków Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG (CTWT).

W tym roku Targom towarzyszą dwa konkursy: Konkurs o Medal Mercurius Gedanensis oraz konkurs Innowacje 2016. Główna różnica pomiędzy oboma konkursami polega na tym, iż w konkursie o Medal Mercurius Gedanensis można zgłaszać tylko produkty, usługi bądź rozwiązania technologiczne wdrożone na rynek, natomiast  w konkursie Innowacje nie jest to wymagane.

W związku z koniecznością wniesienia opłaty przez CTWT za każdy zgłoszony do konkursu wynalazek, wszystkie propozycje rozwiązań zostaną dostarczone do Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. bezpośrednio przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG Wypełnione wzory wniosków do konkursów wraz z załącznikami należy dostarczyć do pokoju nr 11 w budynku Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości (Al. Zwycięstwa 27 – biały budynek na rogu al. Zwycięstwa i ul. Narutowicza) do dnia 10 października br.

Wpis do katalogu

Istnieje możliwość dokonania wpisu do specjalnego katalogu na temat zgłoszonego do konkursu rozwiązania. Teksty poszczególnych wpisów zawierające do 200 słów oraz  imiona i nazwiska wszystkich jego autorów proszę o przesłanie drogą elektroniczną na adres: piomar@pg.gda.pl do dnia 10 października br.  Zgłoszenia przesłane w terminie późniejszym nie będą mogły być uwzględnione ze względu na oddanie materiałów do drukarni. Nie ma także możliwości wpisu do katalogu dotyczących rozwiązań zgłoszonych do prezentacji na Targach, ale nie zgłoszonych do któregoś z konkursów.

            Szczegółowych informacji dotyczących Targów oraz warunków Konkursów Mercurius Gedanensis i Innowacje 2016  udziela Pan Piotr Markowski,(e-mail: piomar@pg.gda.pl , tel.: 0-58 348 61 55).

Dokumenty do pobrania:

  1. Pismo prof. dr. hab. Piotra Dominiaka, prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji PG do Dziekanów PG

  2. Regulamin konkursu Mercurius Gedanensis

  3. Regulamin konkursu Innowacje 2016

  4. Formularz zgłoszenia do konkursu Mercurius Gedanensis

  5. Formularz zgłoszenia do konkursu Innowacje 2016