Projekty wynalazcze i rozwiązania innowacyjne

» Paliwo do zasilania wysokoprężnych silników, zwłaszcza z zapłonem samoczynnym » Sorbent, kolumna sorpcyjna lub chromatograficzna, sposób wykonania tych kolumn oraz sposób ich wykorzystania » Układ do blokady elastycznego połączenia urządzenia okrętowego z fundamentem » Sposób i układ do bezkontaktowej interakcji z urządzeniami mobilnymi, zwłaszcza telefonem komórkowym » Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego z cieczą magnetyczną » Hybrydowe łożysko wzdłużno-promieniowe » Przecinarka oscylacyjna zwłaszcza do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem » Regulator przepływu » Elektroda zespolona do pomiarów pobudzeń serca » Ubridge » Sposób wytwarzania przyjaznych środowisku polioli z biomasy ligninocelulozowej o zwiększonej odporności na starzenie » Sposób modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego i układ do modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego » Prostownik napięcia zwłaszcza dla technologii CMOS » Układ do zwalczania szumów usznych » Sposób otrzymywania materiałów termoelektrycznych o współczynniku ZT większym od 1 » Układ do prowadzenia monitoringu (zgłoszenie wydzielone z 41/10) » Wielostopniowe uszczelnienie wału z zastosowaniem cieczy magnetycznej » Sposób otrzymywania rekombinantowego szczepu Escherichia coli Rosetta (DE3) pLysS oraz sposób wytwarzania białka syntazy trehalozy Deinococcus radiodurans DSMZ 20539 » Sposób genetycznego różnicowania i identyfikacji drobnoustrojów oraz zestaw diagnostyczny do genetycznego różnicowania i identyfikacji wybranych gatunków Acinetobacter » Zaadaptowana do zimna ?-D-galaktozydaza Arthrobacter Sp.32c, sposób jej otrzymywania oraz sekwencje i szczepy wykorzystywane w tym sposobie