„Hydrauliczny silnik satelitowy”

 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI nr 05/08/19

 

Przedmiotem zaproszenia do negocjacji jest transfer technologii produkcji nowatorskiego silnika satelitowego, obejmujący:

  • wykonanie projektu
  • przeprowadzenie prac badawczych
  • udzielenie licencji

Pliki do pobrania:

W przypadku zainteresowania wynalazkiem bliższych informacji udzielą Państwu, w zakresie informacji technicznych; prof. Paweł Śliwiński, twórca wynalazku, e-mail: pawel.sliwinski@pg.edu.pl, a w zakresie komercjalizacji; Robert Bajko, Broker Innowacji, robert.bajko@pg.edu.pl, tel. 58 348-63-93.