"Jaskółki Przedsiębiorczości 2018"

Studenci oraz doktoranci Politechniki Gdańskiej mają możliwość zgłaszania swoich nietuzinkowych pomysłów w grupach (do 3 osób) bądź w pojedynkę, w związku z kolejną edycją konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości.

Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes. Konkurs odbywa się pod patronatem prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika Rektora Politechniki Gdańskiej.

Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 7-10 najlepszych projektów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • innowacyjność                                               
 • strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia
 • strona ekonomiczna przedsięwzięcia                           
 • zaspokojenie potrzeb rynkowych                                            

Zgłoszenia należy przesyłać do 21 maja br.:

 • drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.edu.pl  (max.  rozmiar pliku: 5 MB),
 • dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 13, parter.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, telefon zgłaszającego,
 • streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów),
 • prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form: krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .ppt lub .pptx lub filmu o długości do 120 sekund.

Autorzy prac zakwalifikowani do drugiego etapu będą mieli okazję przedstawienia swojego pomysłu biznesowego w formie prezentacji w czasie finałowej gali. Prezentacje oceniane są przez Kapitułę Finałową Konkursu złożoną z pomorskich przedsiębiorców, przedstawiceli akceleratorów, inwestorów oraz instytucji otoczenia biznesu.

Zwycięscy w konkursie otrzymają nagrody:

I miejsce: 5 000 zł

II miejsce: 3 000 zł

III miejsce: 2 000 zł

Wybrany projekt otrzyma szansę uczestnictwa w serii warsztatów obejmujących:

 • Lean Canvas
 • Design Thinking
 • Zarządzenie Projektami
 • Pitching

Dodatkowo jeden z z zespołów otrzyma możliwość udziału w procesie weryfikacji modelu biznesowego planowanego przedsięwzięcia.

Najciekawsze projekty będą miały okazję wziąć udział w projekcie e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”, w którym można otrzymac finansowanie nawet do 500 000 zł na realizację swojego pomysłu

Partnerami konkursu są: Akcelerator Start-upów Alfabeat, Excento Sp. z o.o., Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Akademicki Inkubator Gospodarczy PG, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja studencka SimLE.