Jerzy Buszke - Broker Innowacji, Kierownik Projektu

tel.: +48 58 348 66 32

email: jerzy.buszke@pg.edu.pl

 

Agnieszka Krawczyk-Kłos - Kierownik Zespołu Brokerów Innowacji

tel.: +48 58 347 12 98

email: agnieszka.krawczyk@pg.edu.pl