W razie pytań lub uwag dotyczących konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości prosimy o kontakt:

Karolina Kosior
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Budynek Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, pokój nr 13
tel.: (58) 348 66 37
e-mail: jaskolki@pg.edu.pl