W razie pytań lub uwag dotyczących konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości prosimy o kontakt:

Piotr Markowski
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Budynek Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, pokój nr 11
tel.: (58) 348 61 55
e-mail: jaskolki@pg.gda.pl