CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej,
powołaną w celu zarządzania wynikami prac badawczych prowadzonych w uczelni, realizacji współpracy
z otoczeniem gospodarczym oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej. 

Kontakt z Centrum
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk [Wyświetl mapę]
tel.: +48 58 348 66 40, fax: + 48 58 348 66 39
email: ctwt@pg.edu.pl 

Adres korespondencyjny
Politechnika Gdańska - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

PRACOWNICY CENTRUM/EXCENTO

 

mgr inż. Damian Kuźniewski - Dyrektor Centrum

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20A
(58) 348-63-20
damian.kuzniewski@pg.edu.pl

 

 

mgr inż. Piotr Markowski - Koordynator Zespołu Realizacji i Wsparcia

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20B
(58) 348-61-55
piomar@pg.edu.pl

 

mgr inż. Justyna Dobrowińska-Seroka - Koordynator  Zespołu Rozliczeń  i Kontroli

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20B
(58) 348-66-47
jdseroka@pg.edu.pl

 

Jerzy Buszke - Broker Innowacji

Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności+

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11A
(58) 348-66-32
jerzy.buszke@pg.edu.pl

 

mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos - Koordynator Zespołu  Brokerów  Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11A
(58) 348-63-93
agnieszka.krawczyk@pg.edu.pl

 

 

mgr Karolina Kosior - Specjalista

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 13
(58) 348-66-37
karkosi1@pg.edu.pl

 

 

mgr inż. Radosław Włudzik - Samodzielny referent

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 13
(58) 348-66-36
radwludz@pg.edu.pl

 

 

mgr Robert  Bajko - Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11
(58) 348-63-93
robert.bajko@pg.edu.pl

 

 

 

mgr Michał Józefowicz - Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11
(58) 348-65-27
michal.jozefowicz@pg.edu.pl

 

 

 

mgr Piotr  Kaliszczuk - Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11
(58) 348-66-38
piokalis@pg.edu.pl

 

 

 

lic Magdalena Wiącek - Broker innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11
(58) 348-63-94
magdalena.wiacek@pg.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Krzysztof Malicki - Prezes Zarządu Excento

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20A
(58) 348-63-10
krzysztof.malicki@pg.edu.pl

 

 

 

mgr Rafał Krzemianowski - Kierownik Projeku e-Pionier

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20B
(58) 348-63-03
rafal@excento.pl

 

 

mgr Emilia Makurat - specjalista ds. rozliczeń

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20
(58) 348-66-40
emilia.makurat@pg.edu.pl

 

 

mgr Iwona Głowienkowska - specjalista

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20
(58) 348-65-28
iwoglowi@pg.edu.pl