CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej,
powołaną w celu zarządzania wynikami prac badawczych prowadzonych w uczelni, realizacji współpracy
z otoczeniem gospodarczym oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej. 

Kontakt z Centrum
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk [Wyświetl mapę]
tel.: +48 58 348 66 40, fax: + 48 58 348 66 39
email: ctwt@pg.gda.pl 

Adres korespondencyjny
Politechnika Gdańska - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

PRACOWNICY CENTRUM

 

 

mgr inż. Damian Kuźniewski - Dyrektor Centrum

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20A
(58) 348-63-20
damian.kuzniewski@pg.gda.pl

 

 

mgr inż. Piotr Markowski - Specjalista ds. przedsiębiorczości akademickiej 

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20B
(58) 348-61-55
piomar@pg.gda.pl

 

mgr inż. Justyna Dobrowińska-Seroka - Specjalista ds. administracyjno-finansowych

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20B
(58) 348-66-47
jdseroka@pg.gda.pl

 

mgr Elżbieta Karwowska - Specjalista ds. transferu technologii

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11A
(58) 347-12-98

elzkarwo@pg.gda.pl 

 

mgr inż. Jerzy Buszke - Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 13
(58) 348-66-32
jerzy.buszke@pg.gda.pl

 

mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos - Specjalista ds. transferu technologii - nieobecność do wrzesień 2018 r.

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 13
(58) 348-63-93
ctwt@pg.gda.pl

 

 

mgr Karolina Kosior - Specjalista

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20
(58) 348-66-37
karkosi@pg.gda.pl

 

 

mgr inż. Radosław Włudzik - Samodzielny referent

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11
(58) 348-66-36
radwludz@pg.gda.pl

 

 

mgr Aleksander Sowa - Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 13
(58) 348-63-94
aleksander.sowa@pg.gda.pl

 

 

 

mgr Karol Paluch -  Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 13
(58) 348-63-93
karol.paluch@pg.gda.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNICY EXCENTO

 

mgr inż. Krzysztof Malicki - Prezes Zarządu

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20A
(58) 348-63-10
krzysztof.malicki@pg.gda.pl

 

 

 

mgr Piotr Maroszek - Specjalista ds. zakupów

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11
(58) 348-66-38
piomaros@pg.gda.pl

 

 

mgr Julia Sikorska - Specjalista ds. rozliczeń

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20
(58) 348-66-40
julia.sikorska@pg.gda.pl