CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej,
powołaną w celu zarządzania wynikami prac badawczych prowadzonych w uczelni, realizacji współpracy
z otoczeniem gospodarczym oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej. 

Kontakt z Centrum
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk [Wyświetl mapę]
tel.: +48 58 348 66 40, fax: + 48 58 348 66 39
email: ctwt@pg.edu.pl 

Adres korespondencyjny
Politechnika Gdańska - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

PRACOWNICY CENTRUM

Damian Kuźniewski dyrektor CTWiT PG

 

mgr inż. Damian Kuźniewski - Dyrektor Centrum

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20B
(58) 348-63-20
damian.kuzniewski@pg.edu.pl

 

   

 

mgr inż. Justyna Dobrowińska-Seroka - Koordynator  Zespołu Rozliczeń  i Kontroli

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20A
(58) 348-65-28
jdseroka@pg.edu.pl

   

 

mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos - Koordynator Zespołu  Brokerów  Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11A
(58) 347-12-98
agnieszka.krawczyk@pg.edu.pl

   
 

mgr Aleksandra Kocińska  - Specjalista ds. promocji

 

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 13
(58) 348-65-29
alekocin@pg.edu.pl

 

 

mgr Agnieszka Kania - Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11
(58) 348-63-94
agnieszka.kania@pg.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

   
 

mgr Robert  Bajko - Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11

(58) 348-63-93

 

Mateusz Puchalski - Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11
(58) 348-66-32
mateusz.puchalski@pg.edu.pl

 

Sławomir Ćwikliński - Broker Innowacji

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 11
(58) 348-67-38
slawomir.cwiklinski@pg.edu.pl

 

mgr Emilia Makurat - Specjalista ds. Rozliczeń

Budynek "Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości", pokój 20A
(58) 348-66-47
emilia.makurat@pg.edu.pl

 

 

mgr Areta Żygadłowska - Specjalista ds. Zamówień

Gmach Główny, skrzydło "B", pokój 212
(58) 347-20-39
areta.zygadlowska@pg.edu.pl