Liczne grono naukowców Politechniki Gdańskiej prowadzi prace badawcze, których wyniki są przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców. Z analizy aktywności polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji wynika, że działalność ta ma tendencję wzrostową. 

Proces komercjalizacji wyników badań na Politechnice Gdańskiej określa Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej, wprowadzony Uchwałą Senatu PGnr 258/XXIII/2015 z 18 marca 2015 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje, o których warto pamiętać:

  • Jeżeli wytworzenie wyników (wynalazków lub rozwiązań innowacyjnych) nastąpiło w ramach wykonywania stosunku pracy, prawa majątkowe do wyników należą w całości do Politechniki Gdańskiej (pracodawcy), przy czym osobiste prawa do wyniku należą do twórców rozwiązań.
  • Pracownicy naukowi zgłaszają wypracowane wyniki badań do Zespołu Rzeczników Patentowych (wyniki można też zgłaszać samodzielnie poprzez platformę Moja PG). Rzecznicy patentowi udzielają szczegółowych informacji o możliwościach uzyskania ochrony prawnej wyników oraz realizują ten proces. 
  • Jeżeli wyniki badań mają zostać poddane procesowi komercjalizacji, ich twórca nie może ujawnić istotych informacji, w szczególności poprzez publikację naukową, prasową, udział w konferencji itp., ponieważ takie ujawnienie pozbawi Politechnikę Gdańską możliwości uzyskania patentu lub prawa ochronnego. 
  • Komercjalizacja wyników badań odbywa się poprzez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii oraz spółkę celową Excento, w której uczelnia posiada 100% udziałów. Najczęstsze scenariusze komercjalizacji to:
  • udzielenie przedsiębiorstwom licencji na korzystanie z wyników, 
  • utworzenie spółki spin-off na podstawie wyników. 
  • W przypadku komercjalizacji wynalazku lub rozwiązania innowacyjnego przez Politechnikę Gdańską, twórcom przysługuje 50% zysku z komercjalizacji.