Klaster KlimaPomerania

 

Podstawowym zadaniem klastra KlimaPomerania jest pobudzenie partnerstwa i współpracy między jednostkami w nim uczestniczącymi, promocja towarów i usług w kraju i za granicą oraz tworzenie i promocja wspólnych projektów będących motorem rozwojowym nowych innowacyjnych produktów i usług. Koncepcja ta skupia przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, którym przyświeca wspólny cel, jakim jest zrównoważony i innowacyjny rozwój branż klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji (branża HVAC) jako kluczowego sektora gospodarczego Pomorza.
Za najważniejsze działania Partnerzy  Klastra przyjęli :

  • rozwój współpracy w obszarze branży HVAC umożliwiający skuteczniejsze wykorzystanie potencjału Partnerów (np. osobowego, innowacyjnego, badawczo-rozwojowego, produkcyjnego, usługowego, marketingowego i innych);
  • optymalne wykorzystanie posiadanych lub dostępnych Partnerom zasobów, doświadczeń i kompetencji;
  • zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Pomorza;
  • zwiększenie wartości przedsiębiorstw poprzez wspólne zagospodarowanie potencjału intelektualnego związanego z branżą i regionem;

    Obecnie  klaster skupia kilkudziesięciu partnerów, a wśród nich:  przedsiębiorstwa Pomorza, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Akademię Morską, Miasto Gdynia, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z Gdyni.

Strona internetowa projektu - http://www.klimapomerania.pl/