Oferta Akademickiego Inkubatora Gospodarczego Politechniki Gdańskiej jest skierowana do studentów, doktorantów i pracowników Uczelni, którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą. Oferowane usługi mają przed wszystkim charakter preinkubacyjny, którego zadaniem jest przygotowanie beneficjentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Lista usług AIG PG :

  • świadczenie usług doradczych w zakresie:

-       zakładania własnej działalności gospodarczej

-       pozyskiwania źródeł dofinansowania działalności gospodarczej

-       ochrony własności intelektualnej,

-       opracowywania i przygotowania biznes planu 

  • pomoc w kontaktach z instytucjami otoczenia biznesu
  • organizacja szkoleń i warsztatów
  • Konkurs Jaskółki Przedsiębiorczości