Zaproszenie do udziału w warsztatach pt: Badanie i analizowanie rynku

 • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 roku życia)  Uczelni do udziału w kolejnych warsztatach pt.:

  „Badanie i analizowanie rynku”

  Szkolenia są sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  z programu „Kreator przedsiębiorczości - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

  Szkolenie jest skierowane do młodych naukowców zainteresowani komercjalizacją wyników swoich badań.

  Termin i miejsce szkolenia (trzy spotkania w formie warsztatowej):

  1.      7 maja 2013 r. (wtorek) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 311 w skrzydle „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

  2.      13 maja 2013 r. (poniedziałek) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 311 w skrzydle „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

  3.      14 maja 2013 r. (wtorek) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 311 w skrzydle „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

  Warsztaty poprowadzi Pan dr inż. Jerzy Koszałka, doc. PG z Wydziału ZIE PG

  Zakres  tematyczny szkolenia:

  Uczestnicy powinni podczas warsztatów zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

  -     WPROWADZENIE

  ·        Prezentacja uczestników

  ·        Przedstawienie oczekiwań uczestników związanych ze szkoleniem

  ·        Omówienie programu oraz proponowanych metod pracy

  MODUŁ 1: ISTOTA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKU UCZELNI

  1.1. Pojęcie rynku

  -     Dyskusja wprowadzająca: Po co w uczelni prowadzone są badania naukowe?

  -     Omówienie: Istota i cechy rynku

  -     Praca zespołowa: Identyfikacja uczestników rynku uczelni

  -     Prezentacja i dyskusja wyników pracy

  1.2. Zachowania uczestników rynku

  -     Omówienie: Zachowania dostawców i odbiorców rynkowych

  -     Praca zespołowa: Zachowania klientów uczelni

  -     Prezentacja i dyskusja wyników pracy

  1.3. Uwarunkowania rynku

  -     Omówienie: Uwarunkowania działalności rynkowej

  -     Praca zespołowa: Analiza potrzeb klientów uczelni

  -     Prezentacja i dyskusja wyników pracy

  MODUŁ 2: PROCES ANALIZY I BADANIA RYNKU UCZELNI*

  2.1. Procedura analizy i badania rynku

  2.2. Źródła wtórne (istniejące) i ich wykorzystanie

  2.3. Źródła pierwotne (rozproszone) i ich wykorzystanie

  MODUŁ 3: METODY I TECHNIKI BADANIA RYNKU UCZELNI*

  3. 1. Analizy i badania jakościowe

  3. 2. Analizy i badania ilościowe

  3.3. Wykorzystanie wyników badań

  -     DYSKUSJA I PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

  Warunki uczestnictwa:
  Szkolenie skierowane dla uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej do 35 roku życia posiadających umowę o pracę.

  Zapisy:
  Swój udział prosimy zgłaszać drogą mailową na adres inkubator@pg.gda.pl.
  W mailu proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz związek z Politechniką Gdańską (doktorant, pracownik).

  Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń