Zaproszenie do udziału w warsztatach pt: Badanie i analizowanie rynku

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 roku życia)  Uczelni do udziału w kolejnych warsztatach pt.:

„Badanie i analizowanie rynku”

Szkolenia są sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  z programu „Kreator przedsiębiorczości - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Szkolenie jest skierowane do młodych naukowców zainteresowani komercjalizacją wyników swoich badań.

Termin i miejsce szkolenia (trzy spotkania w formie warsztatowej):

1.      7 maja 2013 r. (wtorek) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 311 w skrzydle „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

2.      13 maja 2013 r. (poniedziałek) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 311 w skrzydle „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

3.      14 maja 2013 r. (wtorek) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 311 w skrzydle „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

Warsztaty poprowadzi Pan dr inż. Jerzy Koszałka, doc. PG z Wydziału ZIE PG

Zakres  tematyczny szkolenia:

Uczestnicy powinni podczas warsztatów zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

-     WPROWADZENIE

·        Prezentacja uczestników

·        Przedstawienie oczekiwań uczestników związanych ze szkoleniem

·        Omówienie programu oraz proponowanych metod pracy

MODUŁ 1: ISTOTA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKU UCZELNI

1.1. Pojęcie rynku

-     Dyskusja wprowadzająca: Po co w uczelni prowadzone są badania naukowe?

-     Omówienie: Istota i cechy rynku

-     Praca zespołowa: Identyfikacja uczestników rynku uczelni

-     Prezentacja i dyskusja wyników pracy

1.2. Zachowania uczestników rynku

-     Omówienie: Zachowania dostawców i odbiorców rynkowych

-     Praca zespołowa: Zachowania klientów uczelni

-     Prezentacja i dyskusja wyników pracy

1.3. Uwarunkowania rynku

-     Omówienie: Uwarunkowania działalności rynkowej

-     Praca zespołowa: Analiza potrzeb klientów uczelni

-     Prezentacja i dyskusja wyników pracy

MODUŁ 2: PROCES ANALIZY I BADANIA RYNKU UCZELNI*

2.1. Procedura analizy i badania rynku

2.2. Źródła wtórne (istniejące) i ich wykorzystanie

2.3. Źródła pierwotne (rozproszone) i ich wykorzystanie

MODUŁ 3: METODY I TECHNIKI BADANIA RYNKU UCZELNI*

3. 1. Analizy i badania jakościowe

3. 2. Analizy i badania ilościowe

3.3. Wykorzystanie wyników badań

-     DYSKUSJA I PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Warunki uczestnictwa:
Szkolenie skierowane dla uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej do 35 roku życia posiadających umowę o pracę.

Zapisy:
Swój udział prosimy zgłaszać drogą mailową na adres inkubator@pg.gda.pl.
W mailu proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz związek z Politechniką Gdańską (doktorant, pracownik).

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń