Warsztaty dla doktorantów i młodych pracowników naukowych pt.: Przedsiębiorczość akademicka

Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 roku życia)  Uczelni do udziału w  warsztatach pt.:

„Przedsiębiorczość akademicka”

Szkolenia są sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  z programu „Kreator przedsiębiorczości - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Szkolenie jest skierowane do młodych naukowców zainteresowani komercjalizacją wyników swoich badań.

Termin i miejsce szkolenia (dwa spotkania w formie warsztatowej):

1.      17 grudnia 2012 r. (poniedziałek) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 905 w Gmachu Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

2.      19 grudnia 2012 r. (środa) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 313 w skrzydle „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

Zakres  tematyczny szkolenia:

Uczestnicy powinni podczas warsztatów zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

I część:

1.      Jak ukierunkować badania w celu uruchomienia działalności gospodarczej?

2.      Jakie są oczekiwania rynku w stosunku do wyników badań opracowanych na uczelni?

3.      Jak przygotować materiały informacyjne - ofertę wyników badań w celu ich prezentacji inwestorowi?

4.      Kluczowe elementy oferty technologicznej (przewagi produktu, innowacyjna, cenowa, ochrona środowiska, PR)

5.      Jakie kompetencje, umiejętności powinien posiadać pracownik naukowy by realnie wdrażać do gospodarki wyniki swoich badań?

6.      Jak budować zespoły wdrażające wyniki badań - odwołanie do kompetencji?

7.      Jakie formy uruchomienia działalności wybrać? Spin-off czy licencja? Jak pozyskać partnera biznesowego, inwestora, klienta?

8.      Uruchomienie biznesu kluczowe elementy negocjacji z inwestorem.

II część:

1.      Wprowadzenie

a)      Ogólne zasady transferu technologii w PG - ogólne procedury

b)      Ochrona własności intelektulnej w PG - ogólne procedury

c)      Własność wyników prac badawczych w PG

2.      Omówienie procesu komercjalizacji (poszczególne etapy, scenariusze komercjalziacji, licencjonowanie, sprzedaż spin-off z uwzględnieniem aktualnych praktyk PG)

3.      Narzędzia wspierania innowacyjności akademickiej w PG

4.      Pozyskiwanie funduszy na działalność wdrożeniową (oferta CWIP)

Warunki uczestnictwa:
Szkolenie skierowane dla uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej do 35 roku życia posiadających umowę o pracę.

Zapisy:
Swój udział prosimy zgłaszać drogą mailową na adres inkubator@pg.gda.pl.
W mailu proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz związek z Politechniką Gdańską (doktorant, pracownik).

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń