Konkurs Jaskółki Przedsiębiorczości

Trwają zgłoszenia do konkursu "Jaskółki przedsiębiorczości", który skierowany jest do studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nietuzinkowego pomysłu na biznes.

 

Gwarantowana pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych. Dodatkowo partner strategiczny konkursu Fundacja Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości nagrodzi laureatów pierwszego miejsca trzymiesięcznym okresem bezpłatnej preinkubacji projektu. Zwycięzcy otrzymają też zaproszenie do zaprezentowania swojego biznesplanu inwestorom podczas najbliższego spotkania Komisji Inwestycyjnej Funduszu Inwestycyjnego AIP Seed Capital. Otwiera to szansę na zdobycie 100 tys. złotych na wdrożenie pomysłu w życie. Zachęcamy do udziału w konkursie!

Aby wziąć udział w  "Jaskółkach" należy do 15 maja 2015 r. przysłać zgłoszenie na adres: jaskolki@pg.gda.pl. Oprócz podstawowych danych (imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, nr telefonu), zgłoszenie powinno zawierać prezentację pomysłu biznesowego w formie krótkiej prezentacji (max 10 slajdów) lub trzyminutowego filmu. Szczegółowe wytyczne znajdują się w zakładce "regulamin" na stronie internetowej konkursu.

Na podstawie zgłoszeń jury wybierze finalistów, którzy zaprezentują swoje pomysły na forum. Galę finałową zaplanowano na czerwiec br.

Przy ocenie prac – na obu etapach – pod uwagę będą brane następujące kryteria: innowacyjność, strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia, strona ekonomiczna przedsięwzięcia oraz zaspokojenie potrzeb rynkowych.

Ideą konkursu "Jaskółki przedsiębiorczości" jest propagowanie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

Polecamy artykuł o sukcesie laureatów konkursu „Jaskółki przedsiębiorczości” .