Chcesz starać się o grant z NCN - przyjdź na bezpłatne warsztaty i dowiedz się jak to zrobić

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o finansowanie projektów badawczych z Narodowego Centrum Nauki przypadającym na 17 czerwca 2013 roku, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 roku życia) Uczelni do udziału w kolejnych warsztatach związanych z przedsiębiorczością akademicką. Tytuł kolejnych zajęć to:

”Aplikowanie o środki zewnętrzne w finansowaniu badań naukowych”

Szkolenia są sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  z programu: „Kreator przedsiębiorczości - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Szkolenie jest skierowane do młodych naukowców chcących ubiegać się o granty naukowe oraz w przyszłości komercjalizacją wyników swoich badań.

Zakres  tematyczny szkolenia:

1.      Wprowadzenie

a)      podstawy prawne

b)      definicje badań

2.      Instytucje finansujące badania

3.      Umowa konsorcjum

4.      Prawa własności intelektualnej

5.      Przygotowanie wniosku

a)      plan

b)      kosztorys

c)      harmonogram

d)      kwalifikowalność kosztów

6. Realizacja i rozliczanie projektu

a)      raport

b)      trwałość projektu

Termin i miejsce szkolenia: dwa spotkania w formie warsztatowej:

1.      4 czerwca 2013 r. (wtorek) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 311 w skrzydle „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

2.      10 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 16.00-20.00 (5 godz. lekcyjnych) - sala nr 311 w skrzydle „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie skierowane dla uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej do 35 roku życia posiadających umowę o pracę.

Zapisy:

Swój udział prosimy zgłaszać drogą mailową na adres inkubator@pg.gda.pl. W mailu proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz związek z Politechniką Gdańską (doktorant, pracownik).

Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń