Kolejna edycja konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości planowana jest na II połowę roku 2021. 
Po aktualne informacje zapraszamy również na nasz fanpage: facebook.com/konkursjaskolki

 

"Jaskółki Przedsiębiorczości 2019"

Zapraszamy studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej do zgłaszania swoich innowacyjnych i niekonwencjonalnych pomysłów na biznes indywidualnie bądź w grupach (maks. do 6 osób) w kolejnej edycji konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości.

Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes. Konkurs odbywa się pod patronatem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde Rektora Politechniki Gdańskiej.

Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 6-10 najlepszych projektów.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • innowacyjność                                               
 • strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia
 • strona ekonomiczna przedsięwzięcia                           
 • zaspokojenie potrzeb rynkowych                                

Zgłoszenia należy składać do 26 listopada br.:

 • drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.edu.pl (max. rozmiar pliku: 5 MB),
 • dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym do Centrum Transferu Wiedzy
  i Technologii PG, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 13, parter.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, telefon zgłaszającego,
 • streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów),
 • prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form: krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .ppt lub .pptx lub filmu o długości do 120 sekund.

Autorzy prac zakwalifikowani do drugiego etapu będą mieli okazję przedstawić swój pomysł biznesowy w formie prezentacji w czasie finałowej gali. Prezentacje oceniane są przez Kapitułę Finałową Konkursu złożoną z pomorskich przedsiębiorców, przedstawicieli akceleratorów, inwestorów oraz instytucji otoczenia biznesu.

Zwycięzcy w konkursie otrzymają nagrody pieniężne:

I miejsce: 5 000 zł
II miejsce: 3 000 zł
III miejsce: 2 000 zł

Autorzy wybranego projektu dostaną szansę uczestnictwa w serii warsztatów z zakresu:

 • zarządzania projektami
 • pitchingu/ wystąpień publicznych
 • strategii wprowadzania innowacji

Najciekawsze projekty będą miały okazję wziąć udział w projekcie „e-Pionier - wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów”, w którym można otrzymać finansowanie nawet do 500 000 zł na realizację swojego pomysłu.

Partnerami konkursu są: Excento Sp. z o.o., Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja studencka SimLE.