Harmonogram gali finałowej konkursu
„Jaskółki Przedsiębiorczości 2017”
Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa”
8 czerwca 2017 r., godz. 16:00

 

 • godz. 16.00 – 16:05 - Profesor Piotr Dominiak – prorektor  ds. internacjonalizacji
  i innowacji - otwarcie gali finałowej
 • godz. 16.05 – 16.10 - Krzysztof Balcerzak - Politechniczny Klubu Biznesu PKB+
 • godz. 16.10 – 16.25 - Piotr Markowski - CTWT PG - Przedstawienie informacji
  o projekcie e-Pionier
 • godz. 16.25 – 16.30 - Piotr Markowski - CTWT PG - Przedstawienie założeń konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości
 • godz. 16.30 – 17.50 - Prezentacja pomysłów biznesowych
 • godz. 17.50 – 18.20 - Przerwa z poczęstunkiem
 • godz. 18.20 - Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie pucharu zwycięzcy konkursu

 

Gala będzie otwarta dla publiczności,w związku z czym zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniu i wspierania uczesników Konkursu.