Dla Naukowców | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dla Naukowców

Komercjalizacja wyników badań naukowych to jeden z trzech podstawowych filarów działalności Politechniki Gdańskiej. Dzięki niej nie tylko pozyskujemy dodatkowe zasoby na realizację projektów badawczych, ale także poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do gospodarki, jako Uczelnia, mamy realny wpływ na poprawę jakości życia i wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii to zespół osób, który wspiera pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej w procesie dostosowania rozwiązań naukowych do oczekiwań i potrzeb biznesu, jak również wdrażania i komercjalizacji innowacji opartych o wyniki badań naukowych.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty Centrum i kontaktu z Nami!