Zostań ekspertem merytorycznym w projekcie μGranty B+R dla przedsiębiorstw- webinarium

Naukowcu! Chcesz zostać ekspertem merytorycznym? Zapisz się na najbliższy webinar poświęcony zasadom działania projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniu 09 lutego o godz.12:00

Podczas spotkania zostaną przybliżone uczestnikom zasady działania projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki, a światem biznesu, gdzie pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych o wartości do 200 tys. zł. Operatorem projektu jest spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento. Spotkanie poprowadzą Krzysztof Malicki - ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych oraz Piotr Markowski - kierownik projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw.

Uczestnicy poznają dokładne obszary zaangażowania w projekcie przewidziane dla pracowników oraz zespołów naukowych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości ich udziału w projekcie oraz główne korzyści z tego wynikające. Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z zakresem zadań w projekcie przewidzianym dla pracowników oraz zespołów naukowych w zależności od charakteru ich uczestnictwa.

 

Link do bezpłatnej rejestracji na webinar: https://app.evenea.pl/event/ugrantywebinar1/