Zawarto kolejną licencję na wspólny wynalazek Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Łódzkiej z zakresu biotechnologii

Wynikiem prac zespołu badawczego z obydwu uczelni jest platforma umożliwiająca produkcję białek w oparciu o stworzony system ekspresji genów wykorzystujący jako gospodarza wyselekcjonowany gatunek drożdży adaptowanych do wzrostu w niskich temperaturach (drożdże psychrotolerancyjne). Umowa licencyjna na wynalazek została podpisana przez gdańską firmę Blirt SA, specjalizującą się w wytwarzaniu wysokiej jakości wyspecjalizowanych enzymów oraz odczynników dedykowanych do stosowania w Life Scence.

- Jako firma biotechnologiczna wytwarzająca enzymy i białka w skali przemysłowej, zamierzamy sprawdzić możliwości produkcyjne nowych szczepów do wytworzenia wybranych enzymów wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej lub produkcji biofarmaceutyków. Liczymy, że omawiany system ekspresyjny pozwoli uzyskać znacznie lepszą produktywność szczególnie w przypadku nadekspresji enzymów termolabilnych, działających w niskich temperaturach, pochodzących z organizmów psychrotroficznych lub psychrofilnych – komentuje dr inż. Krzysztof Kur, Wiceprezes firmy BLIRT S.A.

Dotychczas zarówno firmy biotechnologiczne jak i liczne ośrodki naukowe do wydajnej produkcji rekombinowanych białek (np. enzymów wykorzystywanych do produkcji leków i żywności lub będących składnikami środków czystości, bądź białek badanych w ramach badań podstawowych) wykorzystywały systemy ekspresji genów bazujące na drobnoustrojach, które efektywnie przeprowadzają w swoich komórkach procesy metaboliczne w temperaturze ≥ 30 ̊C. Stąd zaletą opracowanego systemu jest jego przydatność do produkcji rekombinantowych białek, co do których wiadomo, że temperatura ≥ 30 ̊C ma negatywny wpływ na wydajność ich produkcji i oczekiwane właściwości.

- Cieszymy się, że na polskich uczelniach powstają zaawansowane wynalazki z dużym potencjałem komercyjnym, tym bardziej, że w opracowywaniu nowej platformy do produkcji białek rekombinowanych brały udział osoby blisko związane z naszą firmą – założyciel Blirt, prof. Józef Kur* oraz Specjalista ds. produkcji białek, dr inż. Monika Wicka-Grochocka – dodaje Krzysztof Kur.

Wynalazek został zgłoszony w europejskiej procedurze patentowej EPO w 2018 r. W skład zespołu badawczego ze strony Politechniki Gdańskiej weszli: prof. dr hab. Józef Kur, dr hab. inż. Marta Wanarska, dr hab. inż. Hubert Cieśliński, dr inż. Ewelina Krajewska, dr inż. Monika Wicka-Grochocka, dr inż. Anna Pawlak-Szukalska oraz mgr inż. Natalia Filipowicz z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego. Natomiast twórcami wynalazku z Politechniki Łódzkiej są: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, dr hab. inż. Aneta Białkowska, mgr inż. Ewa Gromek, dr inż. Joanna Krysiak oraz dr inż. Tomasz Florczak z Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

 

* Profesor dr hab. Józef Wojciech Kur (1955–2016) był wieloletnim kierownikiem Katedry Mikrobiologii (potem Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Jego syn- Krzysztof Kur jest Wiceprezesem firmy BLIRT SA, odpowiedzialnym w spółce m.in. za obszar działalności badawczej i prac rozwojowych.

Galeria zdjęć