XXI konkurs na Polski Produkt Przyszłości – do wygrania 100 tys. zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.

Bez rozwoju zaawansowanych technologii nie byłby możliwy wzrost jakości i długości życia, wzrost bezpieczeństwa, rozwój transportu czy komunikacji, generalnie postęp technologiczny i cywilizacyjny. Innowacje to siła napędowa gospodarki, dlatego ważne jest aby tworzyć sprzyjające środowisko do ich rozwoju.

Zasady konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

  1. Produkt Przyszłości jednostki naukowej
  2. Produkt Przyszłości przedsiębiorcy
  3. Produkt Przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Nagrody:
W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem oraz hasłem „Polski Produkt Przyszłości”, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant w wysokości do 100 tys. zł, a wyróżnieni do 25 tys. zł.

Oprócz ww. nagród przewidziane są także nagrody specjalne:

  • za produkt zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata)
    przedsiębiorcę;
  • za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
  • za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Zgłoszenia:
Wnioski konkursowe można składać w formie papierowej, osobiście lub pocztą do 5 października 2018 r., do godz. 16:30, na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
z dopiskiem: Wniosek konkursowy w ramach Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Pytania można zadawać za pośrednictwem http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp lub telefoniczne: (22) 574 07 07 lub 801 332 202 oraz pisząc na adres e-mail: info@parp.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.