X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca 2019/2020

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu, laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2020 r.

Organizatorem konkursu jest Politechnika Świętokrzyska. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: https://tu.kielce.pl/konkurs-student-wynalazca/

Informacje na temat Konkursu można uzyskać również w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej PŚk:

Maria Durlik, cowi@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358,
Kamil Kot, kkot@tu.kielce.pl, 41 34 24 387.