Webinarium 18.11.2020 "Rozwijaj się dzięki Funduszom Unijnym! Konkursy i projekty dla pomorskich firm"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza pomorskie przedsiębiorstwa do udziału w bezpłatnym webinarium w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Pomorzu- „Rozwijaj się dzięki Funduszom Unijnym! Konkursy i projekty dla pomorskich firm”, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. w godz. 13:30-15:30

Podczas spotkania zostaną przedstawione aktualne możliwości oraz omówione wybrane projekty/programy m.in.:

  • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych -  umożliwienie przedsiębiorstwom realizacji planów rozwojowych za pośrednictwem usług doradczych.
  • Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Pomorski Broker Eksportowy – projekt oferujący m.in. granty na udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych.
  • Invest In Pomerania -  granty na uzbrojenie terenów  inwestycyjnych – projekt polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności produkcyjnej i magazynowej przedsiębiorców z sektora MŚP.
  • Instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej – oferta preferencyjnych pożyczek.
  • Wsparcie w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług – oferta Programów regionalnych oraz krajowych.
  • Źródła informacji o funduszach europejskich i przedsiębiorczości

Na webinarze dowiedzą się Państwo również o projekcie Mikrogranty B+R, którego operatorem jest spółka celowa PG Excento.

 

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 17 listopada 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 323 31 06 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Więcej informacji na: https://www.arp.gda.pl/1740,covid?tresc=15383