W tym roku na Politechnice Gdańskiej rozpocznie działalność „Szkoła start-up”

Pod koniec ubiegłego roku Rektor Politechniki Gdańskiej podjął decyzję o uruchomieniu programu akceleracyjnego „Szkoła start-up”. Jednostką uczelni odpowiedzialną za jego realizację zostało Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Celem utworzenia programu akceleracyjnego jest wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz merytoryczne przygotowanie zespołów złożonych ze studentów lub pracowników Politechniki Gdańskiej do powoływania własnych spółek spin-off/spin-out.

Aktualnie trwa etap planowania kompleksowych działań i przygotowywania przestrzeni, w których będą mogły odbywać się warsztaty, konsultacje z mentorami oraz spotkania projektowe zespołów biorących udział w programie szkoleniowym.

- Lokalizacja, w której docelowo będą realizowane aktywności skupione wokół „Szkoły start-up” znajduje się na parterze Domu Studenckiego nr 3, przy ul. Do Studzienki. Są to pomieszczenia wcześniej wykorzystywane przed fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – tłumaczy Damian Kuźniewski Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Planowany program Szkoły start-up

Zgodnie z założeniami w ramach programu będą realizowane dwa typy działań: stałe doradztwo dla studentów wraz z cyklicznymi warsztatami z kompetencji biznesowych oraz główny program akceleracyjny, w którym zaplanowane są 3 cykle szkoleniowe rocznie. Pojedynczy cykl szkoleniowy zajmie ok. 10 tygodni.

- Rekrutacja będzie prowadzona w trybie konkursowym, zaś do każdego naboru planujemy zrekrutować maks. do 10 zespołów. Zespół zainteresowany udziałem w programie powinien w przekonujący sposób zaprezentować swoją wizję projektu, na bazie którego chciałby później założyć spółkę spin-off. Jednym z głównych kryteriów oceny będzie innowacyjność i możliwość wdrożenia projektu, a premiowane będą z pewnością pomysły oparte o wyniki prac badawczych prowadzonych przez zespoły Twórców – wyjaśnia Damian Kuźniewski.

Zespoły które pozytywnie ukończą program akceleracyjny w danym naborze, będą miały szansę na grant w wysokości 50 tys. zł, który będzie mógł zostać wykorzystany na prace przedwdrożeniowe lub niezbędne przygotowania do założenia spółki. Pierwsze aktywności Szkoły start-up rozpoczną się na wiosnę tego roku.