VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu Student-Wynalazca, organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie trwania studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Nabór zgłoszeń trwa od 1 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Pięciu laureatów nagród głównych, weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 11-15 kwietnia 2018r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.cowi.tu.kielce.pl

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:

Małgorzata Kita, mchechelska@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358,

Kamil Kot, kkot@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 387.