Urządzenie z nanodiamentowymi elektrodami do utylizacji substancji trudndegradowalnych

Nieprawidłowo utylizowane odpady laboratoryjne, antybiotyki, pestycydy lub inne odczynniki chemiczne stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla środowiska, lecz także dla zdrowia ludzi. Ze względu na to, że wiele z nich nie ulega degradacji, rodzi się pytanie jak dalej postępować z tego typu substancjami. Nie mogą one trafić na wysypiska śmieci, gdyż wymywane przez wodę mogą łatwo dostać się do wód gruntowych a następnie skazić wiele ekosystemów.

Naukowcy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej opracowali urządzenie umożliwiające wykrywanie, oczyszczanie oraz likwidację związków organicznych, które uznawane są za toksyczne i trudnodegradowalne. W wyniku realizowanych badań, powstało nieduże urządzenie umożliwiające rozkład i mineralizację niebezpiecznych i tzw. ,,trudnych” zanieczyszczeń chemicznych, farmakologicznych oraz przemysłowych.

Technologia ta opiera się na zwykłej elektrolizie. Do środka urządzenia włożyliśmy dwie elektrody – jedną ze stali nierdzewnej, drugą nanodiamentową domieszkowaną borem. Gdy pomiędzy nimi puszczony zostanie prąd, umieszczone w urządzeniu niebezpieczne związki zmineralizują się do produktów podstawowych, czyli np. dwutlenku węgla. – tłumaczy kierownik projektu dr hab. inż. Robert Bogdanowicz.

Dotychczas w urządzeniach do utylizacji materiałów toksycznych stosowano inne, droższe elektrody, które poza substancjami niebezpiecznymi dokonywały również elektrolizy wody. W rezultacie następowało wytrącenie się wodoru i tlenu, co groziło wybuchem. Urządzenie stworzone przez Twórców z Politechniki Gdańskiej dokonuje elektrolizy tylko związków niebezpiecznych pomijając wodę, tym samym jest bezpieczniejsze dla jego użytkowników.

– Ważny jest fakt, że jest to tzw. ,,Zielona technologia”, czyli taka która nie pozostawia po sobie żadnych półproduktów szkodliwych dla środowiska. – podkreśla kierownik projektu.

Inną zaletą przedstawionego urządzenia jest również to, że można nim utylizować wiele związków chemicznych. Wykorzystane dotychczas metody jak utylizacja z użyciem UV są ograniczone w tej kwestii. Urządzenie niszczy nie tylko związki organiczne ale także materiały biologiczne (np. bakterie) pozostające po badaniach w laboratoriach medycznych.

Ze względu na swoje małe gabaryty i możliwości przygotowania produktu pod każde potrzeby klienta urządzenie Twórców Politechniki Gdańskiej może znaleźć zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach utylizacyjnych ale również w laboratoriach medycznych, kosmetycznych, ochrony roślin czy biologicznych, w których możliwości utylizacji substancji toksycznych są ograniczone lub niemożliwe.

W obecnych czasach o powodzeniu produktu decyduje czas i pieniądz. W naszym rozwiązaniu proponujemy klientowi zaoszczędzenie jednego i drugiego. Nasz produkt powoduje zmniejszenie wydatków na utylizację odpadów oraz na koszt samej utylizacji. Z drugiej strony dzięki swoim zdolnościom elektrody znacznie zmniejszają czas samej utylizacji – zaznacza dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

Technologia utylizacji substancji toksycznych oraz trudnodegradowalnych z użyciem domieszkowanych borem elektrod nanodiamentowych została w ostatnim czasie nagrodzona srebrnym medalem na 114 Międzynarodowych Targach „Concours Lépiné” 2015 w Paryżu gdzie wzbudziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” oraz realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  Do tej pory dla tego wynalazku przeprowadzono badanie zdolności patentowej oraz dokonano jego zgłoszenia patentowego w procedurze europejskiej. 

Galeria zdjęć