Urządzenie z nanodiamentowymi elektrodami do utylizacji substancji trudndegradowalnych

 • Nieprawidłowo utylizowane odpady laboratoryjne, antybiotyki, pestycydy lub inne odczynniki chemiczne stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla środowiska, lecz także dla zdrowia ludzi. Ze względu na to, że wiele z nich nie ulega degradacji, rodzi się pytanie jak dalej postępować z tego typu substancjami. Nie mogą one trafić na wysypiska śmieci, gdyż wymywane przez wodę mogą łatwo dostać się do wód gruntowych a następnie skazić wiele ekosystemów.

  Naukowcy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej opracowali urządzenie umożliwiające wykrywanie, oczyszczanie oraz likwidację związków organicznych, które uznawane są za toksyczne i trudnodegradowalne. W wyniku realizowanych badań, powstało nieduże urządzenie umożliwiające rozkład i mineralizację niebezpiecznych i tzw. ,,trudnych” zanieczyszczeń chemicznych, farmakologicznych oraz przemysłowych.

  Technologia ta opiera się na zwykłej elektrolizie. Do środka urządzenia włożyliśmy dwie elektrody – jedną ze stali nierdzewnej, drugą nanodiamentową domieszkowaną borem. Gdy pomiędzy nimi puszczony zostanie prąd, umieszczone w urządzeniu niebezpieczne związki zmineralizują się do produktów podstawowych, czyli np. dwutlenku węgla. – tłumaczy kierownik projektu dr hab. inż. Robert Bogdanowicz.

  Dotychczas w urządzeniach do utylizacji materiałów toksycznych stosowano inne, droższe elektrody, które poza substancjami niebezpiecznymi dokonywały również elektrolizy wody. W rezultacie następowało wytrącenie się wodoru i tlenu, co groziło wybuchem. Urządzenie stworzone przez Twórców z Politechniki Gdańskiej dokonuje elektrolizy tylko związków niebezpiecznych pomijając wodę, tym samym jest bezpieczniejsze dla jego użytkowników.

  – Ważny jest fakt, że jest to tzw. ,,Zielona technologia”, czyli taka która nie pozostawia po sobie żadnych półproduktów szkodliwych dla środowiska. – podkreśla kierownik projektu.

  Inną zaletą przedstawionego urządzenia jest również to, że można nim utylizować wiele związków chemicznych. Wykorzystane dotychczas metody jak utylizacja z użyciem UV są ograniczone w tej kwestii. Urządzenie niszczy nie tylko związki organiczne ale także materiały biologiczne (np. bakterie) pozostające po badaniach w laboratoriach medycznych.

  Ze względu na swoje małe gabaryty i możliwości przygotowania produktu pod każde potrzeby klienta urządzenie Twórców Politechniki Gdańskiej może znaleźć zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach utylizacyjnych ale również w laboratoriach medycznych, kosmetycznych, ochrony roślin czy biologicznych, w których możliwości utylizacji substancji toksycznych są ograniczone lub niemożliwe.

  W obecnych czasach o powodzeniu produktu decyduje czas i pieniądz. W naszym rozwiązaniu proponujemy klientowi zaoszczędzenie jednego i drugiego. Nasz produkt powoduje zmniejszenie wydatków na utylizację odpadów oraz na koszt samej utylizacji. Z drugiej strony dzięki swoim zdolnościom elektrody znacznie zmniejszają czas samej utylizacji – zaznacza dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

  Technologia utylizacji substancji toksycznych oraz trudnodegradowalnych z użyciem domieszkowanych borem elektrod nanodiamentowych została w ostatnim czasie nagrodzona srebrnym medalem na 114 Międzynarodowych Targach „Concours Lépiné” 2015 w Paryżu gdzie wzbudziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających.

  Projekt otrzymał wsparcie w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” oraz realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  Do tej pory dla tego wynalazku przeprowadzono badanie zdolności patentowej oraz dokonano jego zgłoszenia patentowego w procedurze europejskiej. 

Galeria zdjęć