Trwa nabór do CAROTS Startup School

Do 31 stycznia 2021 trwa nabór do CAROTS Startup School, czyli serii warsztatów oraz webinariów dla naukowców oraz inżynierów, którzy chcą rozwinąć w sobie potencjał biznesowy.

Kto może aplikować?

Naukowcy oraz inżynierowie pracujący na uczelni lub w instytucji badawczej, którzy mają pomysł na firmę świadczącą usługi naukowe w oparciu o zaawansowaną technikę analityczną.

Uczestnicy kursu będą mieli okazję dołączyć do europejskiej sieci podobnie myślących naukowców oraz firm odnoszących sukcesy świadcząc usługi naukowe.
 

Na czym polega projekt CAROTS?

Międzynarodowy projekt CAROTS (Commercial Analytical Research Organizations Transnational Strategy) ma na celu ustanowienie nowego typu prywatnych lub publiczno-prywatnych firm w regionie Morza Bałtyckiego: Commercial Analytical Research Organisation (CARO).

CARO, jako organy pośredniczące między przemysłem a środowiskiem akademickim, zapewniają przedsiębiorstwom znacznie szybszą, ale kompletną pomoc w badaniach analitycznych w obszarach takich jak nowe materiały, nanotechnologia i nauki przyrodnicze, a tym samym znacznie przyspieszają proces powstawania innowacji.

Ogólnym celem projektu jest pobudzenie innowacyjności i pobudzenie przedsiębiorczości w regionie Morza Bałtyckiego, wzmocnienie konkurencyjności regionu oraz współpracy między krajami nadbałtyckimi, a tym samym zatrzymanie potencjału intelektualnego w regionie.

Zajęcia w CAROTS Startup School potrwają od marca do czerwca 2021 r. Więcej informacji na stronie CAROTS: https://www.carots.eu/startup_school/

Tutaj można pobrać ulotkę z informacjami o CAROTS Startup School.