System C-eye wspierający pacjentów z problemami neurologicznymi już w sprzedaży

„AssisTech Sp. z o.o.” jest firmą informatyczną założoną przez obecnych i byłych pracowników Politechniki Gdańskiej, której powierzono zadanie skomercjalizowania opracowanej w Politechnice Gdańskiej Metody CyberOka”.  Produkt wdrażany przez spółkę AssisTech będzie wykorzystywany w diagnozie, rehabilitacji neurologicznej i komunikacji z osobami w śpiączce, sparaliżowanymi lub całkowicie unieruchomionymi. W nazwie urządzenia zakodowane jest jego przeznaczenie:  „C-Eye”, czyli „Consciousness Eye” – „Oko świadomości”.

Spółka AssisTech skoncentrowana jest na realizacji projektów z branży multimediów i inżynierii biomedycznej. Prace nad rozwojem systemu C-Eye trwają od momentu założenia spółki, czyli od maja 2014 roku. Dzięki podpisanej  w grudniu 2014 roku umowy licencyjnej na korzystanie z wielokrotnie nagradzanych wyników badań naukowych prowadzonych w Politechnice Gdańskiej od 2010 roku, Spółka wprowadza na rynek innowacyjny produkt, którego działanie i zasadność stosowania w tym szczególnym obszarze jest potwierdzona naukowo.

Rys.1 Prezentacja C-eye przez Bartosza Kunkę

Nowe urządzenie jest dostępne w dwóch wariantach: w wersji profesjonalnej dedykowanej placówkom medycznym i terapeutom, oraz w wersji do użytku domowego. Adresatami systemu C-Eye są pacjenci z dysfunkcjami neurologicznymi, najczęściej po ciężkich uszkodzeniach mózgu, np. urazach czaszkowo-mózgowych (na skutek wypadków komunikacyjnych), udarach, niedotlenieniu, czy zatrzymaniu krążenia. Urządzenie umożliwia zobiektywizowaną ocenę stanu świadomości osób doświadczonych śpiączką, które odzyskały przytomność, ale nie mogą nawiązać kontaktu z otoczeniem.

Jednym z elementów systemu C-Eye jest interfejs wzrokowy, który umożliwia komunikację z pacjentem, mimo iż jest on sparaliżowany i pozornie pozbawiony możliwości porozumiewania się. W przypadku tej grupy pacjentów często dochodzi także do błędnych diagnoz. Oznacza to, że pacjent zostaje zdiagnozowany jako osoba w stanie wegetatywnym (czyli ma otwarte oczy, ale niczego nie czuje, nic nie rozumie). Tymczasem w ok. 40% przypadków osoby te mają zachowaną świadomość, co więcej – niejednokrotnie jest ona zachowana w pełni (zespół zamknięcia). Urządzenie nie tylko wspiera komunikację z pacjentami, ale przede wszystkim stymuluje ich funkcje poznawcze, poprawia koncentrację i koordynację wzrokową. Efektem pracy z urządzeniem jest zmniejszenie zdezorientowania i bezradności chorego oraz  – w wielu przypadkach – zauważalne usprawnienie funkcjonowania mózgu, dzięki uruchomionym wskutek stymulacji mechanizmom naprawczym i istniejącej plastyczności mózgu.

Rys.2  Pacjentka pracująca z C-eye

Komercyjny produkt C-Eye, bazując na metodzie i rozwiązaniu CyberOka, został dostosowany do potrzeb klientów. Mimo, że jest to już zupełnie inne urządzenie, jego twórcy czerpali inspirację z doświadczeń terapeutów, wykorzystujących politechniczne CyberOko w codziennej pracy (w 7 ośrodkach w Polsce), jak również z wyników badań naukowych prowadzonych w ramach projektu naukowo-badawczego w Politechnice Gdańskiej. System został wyposażony w obszerne treści multimedialne, stanowiące gotowy do pracy materiał diagnostyczno-terapeutyczny. Dodano również możliwość umieszczania własnych treści, aby urządzenie uwzględniało nowe potrzeby użytkowników.

C-Eye stanowi sztandarowy projekt spółki AssisTech, która pracuje również nad innymi rozwiązaniami, wspierającymi człowieka w codziennym życiu.

- Opierając się na doświadczeniach pacjentów, terapeutów oraz lekarzy, cały czas będziemy poszukiwać nowych rozwiązań, które pomogą zaspokoić konkretne potrzeby osób wymagających opieki medycznej – zaznacza Bartosz Kunka, prezes AssisTech Sp. z o.o.

Galeria zdjęć