Sukces wynalazców z Politechniki Gdańskiej na 63. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA

W dniach 13-15 listopada 2014 r. w Brukseli odbyła się 63. edycja prestiżowych targów wynalazczych Brussels Innova, na których polscy wynalazcy zaprezentowali aż 96 innowacyjnych rozwiązań. Politechnikę Gdańską reprezentowała delegacja w składzie: Aleksandra Kocińska (Centrum Transferu Wiedzy i Technologii), dr Paweł Śliwiński (wynalazek: Satelitowy agregat pompowy), dr Jacek Barański (wynalazek: Układ do przyspieszonego suszenia drewna w wysokiej temperaturze z zastosowaniem pary wodnej), dr hab. Janusz Datta (wynalazek: Nowe elastomery poliuretanowe wytwarzane z udziałem glikolizatów – komponentów odzyskanych z odpadów polimerowych w procesie recyklingu) oraz inż. Mateusz Gardas (wynalazek: Sposób Otrzymywania Suspensji Diamentowych).

Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu Eureka targów BRUSSELS INNOVA, w ramach którego jury przyznaje 4 kategorie medali. Najwyżej ocenione rozwiązania otrzymują złote medale ze specjalnym wyróżnieniem oraz nagrody specjalne. Naukowcy z PG zostali nagrodzeni przez międzynarodowe jury 4 medalami (w tym jednym z wyróżnieniem) oraz nagrodą specjalną - Pucharem Ministra Gospodarki RP.

Najwyższymi odznaczeniami zostali nagrodzeni twórcy Satelitowego Agregatu Pompowego (dr Paweł Śliwiński, mgr inż. Piotr Patrosz i dr hab. inż. Leszek Osiecki), którzy otrzymali Złoty Medal z wyróżnieniem oraz puchar specjalny przyznawany przez polskiego Ministra Gospodarki, za wynalazek mający szerokie zastosowanie w przemyśle.

Drugi Złoty Medal dla twórców z Wydziału ETI (inż. Mateusz Gardas i dr Robert Bogdanowicz) przyznano za Sposób Otrzymywania Suspensji Diamentowych. Dr Jacek Barański, dr inż. Maciej Wierzbowski oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski z Wydziału Mechanicznego otrzymali od jury Srebrny Medal, zaś Medalem Brązowym zostali uhonorowani dr hab. Janusz Datta, prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk oraz st. techn. Andrzej Stelmasik z Wydziału Chemicznego.

Zespół z Politechniki Gdańskiej przez 3 dni targów prowadził rozmowy z licznymi przedstawicielami Jury, w którego skład podczas tej edycji targów weszło ponad 90 ekspertów z Belgii oraz innych krajów. Gremium jurorskie zastanawiało się na potencjałem wdrożeniowym wynalazków, fazą ich zaawansowania oraz unikatowymi cechami, które wpływają na ich użyteczność i zastosowanie.

W tegorocznej edycji targi zgromadziły rozwiązania z 14 krajów świata. Polscy wystawcy mieli okazję zaprezentować swoje rozwiązania Pani Prezydentowej Annie Komorowskiej oraz Panu Ambasadorowi Arturowi Harazimowi, którzy odwiedzili polskie stoiska w drugim dniu targów. Wydarzeniu towarzyszyli także liczni przedstawiciele polskich i zagranicznych mediów.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii przygotowuje kolejne wyjazdy na międzynarodowe targi wynalazcze w ramach projektu Inkubator Innowacyjności, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3). Aktualnie trwa proces weryfikacji wniosków zgłoszonych do drugiego naboru w projekcie.