Sopoccy pacjenci z problemami kardiologicznymi testują I-Wagę naukowców Politechniki Gdańskiej

Waga jest urządzeniem, które możemy znaleźć w każdym domu. Służy przede wszystkim do pomiaru masy ciała przez osoby dbające o linię, ale jest również niezbędnym urządzeniem wykorzystywanym przez osoby z przewlekłymi powikłaniami kardiologicznymi, podwyższonym ryzykiem zawału czy udaru. Duża zmiana masy ciała u chorych może sygnalizować niewydolność mięśnia sercowego. U tych osób parametr ten wzrasta, bo w ciele człowieka gromadzi się płyn-woda. Dlatego też szczególnie zaleca się pacjentom codzienny pomiar masy ciała.

Innymi badaniami niezbędnymi dla wspomnianych pacjentów są: pomiar tętna i ciśnienia, wysycenie krwi tlenem oraz powszechnie znane badanie EKG. Przeprowadzenie w odpowiednio szybkim czasie wymienionych badań pozwala uniknąć wielu powikłań, a nawet może uratować życie. Część z nich można niestety wykonać jedynie w placówkach medycznych.

Naukowcy z Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej oddali właśnie do testowania jeden z wynalazków do wspomagania osób starszych i chorych. I-Waga – bo o tym wynalazku mowa – to urządzenie wspomagające monitorowanie stanu zdrowia osób z problemami krążenia. Pozwala ono (urządzenie lub on - wynalazek) wykonać wszystkie badania niezbędne do określenia stanu zdrowia pacjenta kardiologicznego.

Inteligentna waga opracowana na Politechnice Gdańskiej wygląda podobnie jak typowa waga łazienkowa. Dołączono do niej dwie rączki przymocowane za pomocą kabli, które umożliwiają pomiar EKG. Po położeniu dużego palca u stopy na wbudowanym w wagę czujniku można natomiast określić nasycenie krwi tlenem. Drugą wersję stanowi waga stojąca-kolumnowa, w której wyświetlacz i rączki z elektrodami umieszczono na wsporniku - kolumnie. Jest to wersja dla osób, które miałyby problemy z kucaniem po rączki na przewodach.

Wszystkie parametry wyświetlają się użytkownikowi na wyświetlaczu, stanowiącym część urządzenia. Wykonanie całego pomiaru trwa około 30 sekund.

- Wybrani mieszkańcy Sopotu wytypowani przez pielęgniarki środowiskowe będą testować I-Wagę przez 3 miesiące, dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Po upływie każdego miesiąca zapisane w pamięci urządzenia dane będą kopiowane przez naszych pracowników i przekazywane lekarzom z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przeanalizują dostarczone wyniki pomiarów – opisuje współtwórca urządzenia dr inż. Mariusz Kaczmarek.

Docelowo Inteligentne Wagi dostępne dla każdego, będą przesyłały dane do komputera z dedykowaną aplikacją, która przeanalizuje dostarczone informacje, a w razie potrzeby wystosuje odpowiednie alerty informujące o zagrożeniu.

Urządzenie powstało w ramach projektu DOMESTIC – domowy asystent osób starszych i chorych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Galeria zdjęć