Rewolucyjny system regulacji temperatury domów dr hab Marka Krzaczka

Ścienna Bariera Termiczna to innowacyjna technologia pośredniego ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych, która łączy w sobie zalety pasywnych oraz aktywnych technologii dostarczania energii odnawialnej do budynków. Wynalazek pozwala na kumulowanie ciepła pozyskanego ze Słońca, a następnie na efektywne jego zgromadzenie w Gruntowym Magazynie Energii pod budynkiem, dostarczenie do budynku ciepła w okresie sezonu grzewczego i chłodu w okresie lata poprzez utrzymanie stałej średniej temperatury w ścianach zewnętrznych budynku przez cały rok.  

- Wśród producentów systemów grzewczych do tej pory istniało przekonanie, że nie jest możliwe zgromadzenie wystarczającej ilości energii w gruncie w czasie sezonu letniego w polskim klimacie – stwierdził dr Krzaczek, autor wynalazku. Projekt Ściennej Bariery Termicznej obala ten mit, ponadto umożliwia on obniżenie zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania lub chłodzenia aż kilkunastokrotnie. Mechanizm ŚBT wykorzystuje grunt pod budynkiem jako magazyn energii słonecznej. ŚBT jest systemem rurek polipropylenowych ulokowanych wewnątrz ściany zewnętrznej budynku, tworzących pseudo-powierzchnię o stałej średniej temperaturze przez cały rok (jest ona regulowana i wynosi 19°-20°C). Przez system rurek przepływa płyn transportujący energię z Gruntowego Magazynu Energii (GME), który jest zasilany z dachowych kolektorów słonecznych, ukrytych np. w połaci dachowej. Ścienna Bariera Termiczna jest w stanie zarówno ogrzewać jak i chłodzić pomieszczenia, w zależności od potrzeby. – Celem projektu jest skuteczne dostarczenie zgromadzonej energii i jej konwersja na użyteczne ciepło – podkreśla Twórca. Istotne jest to, że wszystkie elementy systemu ŚBT są łatwo dostępne na rynku, autorski jest zaś system sterowania SVC Controller, który może być uruchomiony na bardzo prostym komputerze lub działać w elektronicznym systemie sterowania.  

Dr hab. inż. Marek Krzaczek rozpoczął prace nad projektem w 2009 roku, wtedy też powstała koncepcja ŚBT. W 2011 roku projekt zdobył drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie organizowanym przez firmę budowlaną Lafarge – „Lafarge Invention Awards”. Nagroda w postaci 20 tys. € pozwoliła wesprzeć dalsze badania nad wynalazkiem. Dwa lata później poprzez grant uzyskany z NCBiR wraz z firmą Sewaco, Twórca rozpoczął badania w skali 1:1, w ramach których powstał budynek testowy w Ważnie (woj. pomorskie), o powierzchni ok. 300 m2. Obecnie jeszcze trwają pomiary testowe technologii, ich wyniki powinny być znane w okolicach wiosny 2015 r. Twórca otrzymał wsparcie w pierwszym naborze projektu Inkubator Innowacyjności, prowadzonego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Projekt został także wyróżniony przez europejskie konsorcjum KIC InnoEnergy w ramach inicjatywy Call for Proposals 2014.

Docelowymi odbiorcami technologii mają być firmy budowlano-deweloperskie, a także klienci indywidualni. – Wzrost kosztów inwestycji przy zastosowaniu Ściennej Bariery Termicznej nie przekroczyłby 4-5 % - szacuje dr Krzaczek. Co więcej standardowe grzejniki przy zastosowaniu ŚBT nie byłyby już potrzebne, ponieważ regulacja poziomu ciepła odbywałaby się za pomocą elektronicznego systemu sterowania. Ogromną zaletą jest to, że można zastosować to rozwiązanie dla nowo powstających budynków, ale także dla budowli już istniejących, w tym także zabytkowych. Rozwiązanie to wpisuje się bardzo dobrze w projekt renowacji – tzw. retrofittingu budynków zabytkowych, który został ogłoszony przez Unię Europejską na rok 2015.