Primum Cooperatio, czyli „Nade wszystko współpraca”

Realizując zadania statutowe w zakresie współpracy środowiska gospodarczego i naukowego „Pracodawcy Pomorza” zamierzają promować przedstawicieli świata nauki, którzy rozumiejąc potrzeby gospodarki w sposób aktywny swoją wiedzą, twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają się do wspierania i realizacji nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych. Dlatego też  ustanowiono Uchwałą Zarządu Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku Nagrodę „Primum Cooperatio” czyli „Nade wszystko współpraca”.

Nagroda „Primum Cooperatio” przyznawana jest naukowcowi, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Nagrodą tą zostaną wyróznione osoby reprezentujące dowolne dziedziny nauki, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce.

Uroczyste wręczenie Nagrody będzie miało miejsce w trakcie corocznej, uroczystej „Gali Evening Pracodawców Pomorza” w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 19.00 w Amber Expo w Gdańsku.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów do nagrody i przesyłanie w trybie regulaminowym, w postaci  formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia  31 grudnia 2016r. na adres siedziby „Pracodawców Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk lub elektronicznie na adres: sekretariat@pracodawcypomorza.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin załączamy poniżej.

Regulamin Primum Cooperatio

Formularz zgłoszeniowy Primum Cooperatio