Podsumowanie Akademii PACTT- Pfizer

Zapraszamy do zapoznania się z filmowym podsumowaniem Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT - Pfizer. Udział w cyklu warsztatów wzięli naukowcy i brokerzy z 17-nastu polskich uczelni, w tym z Politechniki Gdańskiej.

Celem akademii było podnoszenie świadomości polskich naukowców z dziedzin około medycznych i pracowników centrów transferu technologii z Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych. Wiedza przekazywana podczas 5 weekendowych zjazdów ma realnie wpłynąć na to, że prowadzone badania będą odpowiadały na rzeczywiste zapotrzebowanie firm farmaceutycznych, co przyspieszy i poszerzy współpracę na polu naukowo-biznesowym, transferu technologii oraz komercjalizacji wynalazków.

Film: Akdemia Pfizer