Pierwsze projekty finansowane z Inkubatora Innowacyjności 4.0

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego została podjęta decyzja o przyznaniu finansowania 3 z 6 zgłoszonych projektów badawczych, łączna kwota dofinansowania na rzecz przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych w tych projektach wyniesie 178 200 zł.

W tej edycji projektu decyzje o przyznaniu finansowania podejmuje Komitet Inwestycyjny w składzie:

 1. Damian Kuźniewski – Przewodniczący Komitetu, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG
 2. Radosław Białas – Członek Komitetu, Przedstawiciel Venture Capital
 3. Artur Kupczunas - Członek Komitetu, Przedstawiciel Venture Capital

 

Komitet zadecydował o przyznaniu finansowania dla następujących projektów:

 1. Napoje funkcjonalne nowej generacji oparte o naturalne dodatki, warzywa, owoce, pro i prebiotyki

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Tylingo, prof. PG z katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego PG
  kwota finansowania na rzecz prac przedwdrożenowych: 60 tys. zł
  cel finansowania: zakup materiałów oraz usług zewnętrznych
   
 2. Bio-komponenty oraz bio-materiały poliuretanowe

  Kierownik Projektu: dr hab. Inż. Łukasz Piszczyk z katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG
  kwota finansowania : 40 tys. zł
  cel finansowania: rozszerzenie 2 zgłoszeń patentowych na procedurę międzynarodową PCT
   
 3. Poszukiwanie nowych celów molekularnych dla związków chemicznych – kandydatów na lek onkologiczny

  Kierownik Projektu: dr hab. Inż. Sebastian Demkowicz z katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PG
  kwota finansowania : 78 200 zł
  cel finansowania: koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych

 

Dla przypomnienia ta edycja Inkubatora Innowacyjności realizowana jest do końca 2022 roku, przez konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska oraz spółka celowa Excento. Za realizację projektu z ramienia Politechniki Gdańskiej odpowiada Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. 

 

Z budżetu Inkubatora Innowacyjności 4.0 projekt badawczy może pozyskać finansowanie do 100 tys. zł, które można przeznaczyć m. in. na:

- zakup surowców i materiałów, jak również usług zewnętrznych, niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych;

- usługi badawcze, eskpertyzy oraz analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu;

- promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

- wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za zgłoszenia patentowe w procedurze krajowej oraz międzynarodowej.