PGNiG Polskie innowacje na Politechnice Gdańskiej

Druga edycja kampanii „PGNiG Polskie innowacje” szerzącej kulturę innowacyjności na polskich uczelniach odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w godz. 10.00–15.00. na Politechnice Gdańskiej. W programie cykl wykładów oraz warsztatów poświęconych innowacyjnym inwestycjom PGNiG oraz przedstawienie szerokiej oferty współpracy w ramach staży, praktyk i konkursów. Wydarzenie skierowane jest do całego środowiska akademickiego, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Kampania „PGNiG Polskie innowacje” (prowadzona przez Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG SA) umożliwia kontakt z pracownikami krajowych i zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz udział w specjalistycznych warsztatach i wykładach.

  Podczas części oficjalnej, specjaliści z Grupy Kapitałowej PGNiG przedstawią zakres
i charakterystykę działalności poszczególnych spółek z naciskiem na obecnie prowadzone projekty o charakterze innowacyjnym. Opowiedzą także o szerokiej ofercie współpracy w ramach praktyk, staży i konkursów organizowanych przez PGNiG.

Ponadto części oficjalnej spotkania towarzyszyć będzie stoisko informacyjne, na którym zainteresowani będą mogli sprawdzić swoje umiejętności techniczne na specjalnie przygotowanych aplikacjach (dla najlepszych przewidziane atrakcyjne nagrody),  a także dowiedzą się więcej o funkcjonowaniu spółki. Eksperci przybliżą uczestnikom programy, takie jak:  „PGNiG Akademia Młodych”, „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” czy też „Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów”. Na wszystkich odwiedzających namioty czeka pyszna kawa.

Program wydarzenia:

Namioty (teren zewnętrzny przed Wydziałem Mechanicznym)

10.00–15.00  –  Konkursy z nagrodami;  możliwość bezpośredniej rozmowy ze specjalistami GK PGNiG; możliwość uzyskania informacji o ofercie PGNiG kierowanej do młodych ludzi

14.00–15.00 – Tomasz Antosiak, trener, warsztat Jak świadomie budować swój wizerunek zawodowy? (możliwość uzyskania certyfikatu, zapisy na stronie Biura Karier: http://pg.edu.pl/biuro-karier/zapisy-na-warsztaty)

Audytorium na Wydziale Mechanicznym, sala 211,

11.00–13.00

1. Maciej Szota, p.o. Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu, Jak szukamy innowacji w PGNiG SA?

2. Jacek Brzozowski, Dyrektor Biura Rozwoju Oferty PGNiG Obrót Detaliczny, Nowoczesne rozwiązania BtoC w PGNiG Obrót Detaliczny

3. Grzegorz Bazan, Dyrektor ds. Operacji Serwiowych, Exalo Drilling „Projekty innowacyjne w sektorze wierceń lądowych”

4. Zbigniew Kryj, Prezes  Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o. , Władysław Uthke, członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o. Innowacyjne projekty na tle działalności spółki

Sala 508 na Wydziale Mechanicznym

13.00–14.00 – Maria Rutkowska, specjalista ds. innowacji PGNiG SA, Krzysztof Sułek, koordynator projektu „Inkubator InnVento” PGNiG SA warsztat Współpraca nauki i biznesu (zapisy na stronie Biura Karierhttp://pg.edu.pl/biuro-karier/zapisy-na-warsztaty)

W ramach pierwszej edycji „PGNiG Polskie innowacje” obyło się 8 spotkań w Warszawie, Toruniu, Gliwicach, Szczecinie i Poznaniu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo posiada udziały /akcje w ok. 30 spółkach i jest liderem na polskim rynku gazowniczym.

 Podstawowa działalność:

  • wydobycie i produkcja gazu ziemnego
  • import, magazynowanie, sprzedaż, dystrybucja paliw gazowych i płynnych
  • produkcja ciepła i energii elektrycznej