PathMon poprawi monitorowanie osób z problemami kardiologicznymi

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. Większości takich przypadków śmierci można jednak zapobiec, wcześniej wykrywając zagrożenie. Wykonywane w takich przypadkach badanie EKG w stanie spoczynku, choć bardzo pomocne, może nie wychwycić wszystkich zaburzeń. Dlatego, kiedy jest to konieczne, zleca się całodobową obserwację mięśnia sercowego. Konieczność dwudziestoczterogodzinnego monitorowania pracy serca ma szczególnie znaczenie nie tylko u pacjentów ze zdiagnozowaną już chorobą serca, ale również u osób, u których mimo leczenia nie ma żadnej poprawy.

Do tej pory do takiego badania wykorzystywało się monitor holterowski, który badał pracę serca podczas codziennych domowych czynności życiowych. Jego badanie ograniczało się jednak tylko do zapisu elektrycznej pracy serca.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali urządzenie PathMon, które poprawi jakość monitorowania osób z problemami kardiologicznymi. Poza elektrycznymi parametrami pobudzania serca zapisuje on również jego mechaniczną pracę. Dzięki niej można określić kondycję serca, efektywność pompowania krwi czy jego kurczliwość. W wyniku nieodpowiedniego kurczenia się serca obieg krwi w organizmie może zostać poważnie zaburzony.

­– Opracowaliśmy układ scalony, który pozwala  na ciągłą analizę sygnału elektrokardiograficznego oraz impedancyjnego  zawierającą informację o pracy mechanicznej serca. PathMon umożliwia jednoczesny pomiar wielu parametrów życiowych, których analiza w czasie rzeczywistym może prowadzić do wykrycia zdarzeń nietypowych, wskazujących na zagrożenia życia lub zdrowia. – wyjaśnia współtwórca urządzenia dr inż. Mariusz Kaczmarek.

Urządzenie jest niewielkich rozmiarów dzięki czemu badanie nie będzie dla pacjenta uciążliwe. Dane rejestrowane są przez elektrody rozmieszczone na ciele. Wbudowane w nim łącze bezprzewodowe umożliwia pracę w sieci i przesyłanie informacji do bazy danych. PathMon został wyposażony również w moduł Bluetooth, dzięki któremu mozna go połączyć z telefonem komórkowym, w którym odpowiednia aplikacja w chwili zagrożenia poinformuje lekarza , opiekuna czy pogotowie o potrzebie pomocy.

- Nasz aparat do wspomagania procesu monitorowania osób z upośledzoną czynnością układu krążenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób z przewlekłymi chorobami serca, podwyższonym ryzykiem zawału, wysokim ciśnieniem tętniczym oraz niestabilną chorobą wieńcową. – informuje dr inż. Mariusz Kaczmarek.

Obecnie trwa sprawdzanie skuteczności aparatu PathMon. Do przetestowania oddano 2 prototypy urządzeń. Aparat testowany jest przez pacjentów lekarzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na oddziale Kardiologii Ogólnej. Jednocześnie trwają również poszukiwania inwestora, który byłby zainteresowany produkcją urządzenia.

PathMon powstał w ramach projektu ,,Domowy asystent osób starszych i chorych – Domestic”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Urządzenie otrzymało również wsparcie w ramach projektu ,,Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej.