Ostatnie dni naboru do Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer

Akademia Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer to kolejna odsłona programu edukacyjnego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Pfizer Polska. To inspirujący i koncepcyjny program edukacyjny, który koncentruje się na wzmacnianiu kompetencji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy: naukowcami, brokerami technologii i przedstawicielami firm – spółek spin-off czy start-up, prowadzącymi lub planującymi prowadzić badania w zakresie nowych substancji i technologii medycznych.

Pierwszy etap rekrutacji trwa do 21 grudnia 2020 r. Aplikacje należy składać TUTAJ.

Idea Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer bazuje na przekonaniu, że elementem doskonalenia procesu transferu wiedzy jest tworzenie przyjaznej dla światów nauki, biznesu i administracji platformy edukacji i współpracy opartej o dialog, wymianę perspektyw i zaufanie.

Dla kogo?

  • Naukowców – których głównym obszarem działalności są badania w zakresie nowych rozwiązań i technologii medycznych.
  • Brokerów technologii – z Akademickich Centrów Transferu Technologii, którzy wspierają proces komercjalizacji projektów naukowych z obszaru medycyny i biotechnologii oraz dziedzin pokrewnych.
  • Przedsiębiorców – z powstających przy uczelniach spółkach spin-off i start-up, które wdrażają swoje rozwiązania i technologie medyczne we współpracy z naukowcami.

Program Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer kładzie nacisk na wzajemne zrozumienie potrzeb oraz wzmacnianie efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesów powstawania technologii, jej transferu i komercjalizacji.

Akademia startuje 13 lutego 2021 r., odbędzie się blisko 40 godzin zajęć oraz 9 warsztatów.

Twórcom Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer przyświeca cel wzmacniania innowacyjności polskiej nauki poprzez zwiększanie szans na efektywny transfer technologii w medycynie i naukach pokrewnych (rozwój leków, diagnostyki, rozwiązań sprzętowych i programów medycznych oraz związanych z nimi rozwiązań technologicznych).