Oferta współpracy w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz nawiązać współpracę badawczo-rozwojową z Politechniką Gdańską, możesz skorzystać ze wsparcia finansowego Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.


Wymogiem formalnym uczestnictwa w konkursach jest wpisanie się projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), czyli 19 obszarów B+R+I, których rozwój ma przyczynić się do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki.


Zapraszamy do zapoznania się z Obszarami współpracy w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, w których przedstawiamy główne kompetencje pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej.