O nas w mediach. Współpraca biznesu z uczelniami – czy to się opłaca?

W ostatnich dniach na łamach portalu trojmiasto.pl ukazała się rozmowa z Damianem Kuźniewskim, dyrektorem i Piotrem Kaliszczukiem, brokerem z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej.

„Staramy się przełamać stereotyp w myśleniu o uczelni jako instytucji zajmującej się wyłącznie dydaktyką. Strategiczną rolą Politechniki Gdańskiej jest również integracja przemysłu z nauką”.

„Biznes ma możliwość zrealizować przydatne i wartościowe badania wspólnie z naszymi naukowcami i wdrożyć nowe technologie do swoich firm”.

Robert Kiewlicz: „Badania naukowe to ryzyko, ale daje szansę na nowe technologie”. Cytuję za: trojmiasto.pl (09.10.2018 r.)

O korzyściach płynących ze współpracy nauki z biznesem przeczytacie więcej na:
https://biznes.trojmiasto.pl/Badania-naukowe-to-ryzyko-ale-daja-szanse-na-nowe-technologie-n128154.html#tri