Nowatorski wymiennik ciepła Twórców z Wydziału Mechanicznego

Wymienniki ciepła są powszechnie spotykane w przemyśle, jak i w życiu codziennym. Przykładem może być chłodnica samochodowa lub grzejnik centralnego ogrzewania. Wymienniki ciepła mogą różnić się od siebie budową, sposobem transportu ciepła i przeznaczeniem. Jednym z wymienników najczęściej spotykanych w energetyce lub przemyśle jest wymiennik płaszczowo-rurowy.

Naukowcy z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej opracowali nowy typ wymiennika ciepła o konstrukcji płaszczowo rurowej .

– Innowacyjność naszego produktu polega na wprowadzeniu techniki mikrostrugowej do wymiennika o konstrukcji płaszczowo-rurowej. Mikrostrugi formowane są w tym przypadku po stronie czynnika płynącego w rurach pęku. Zastosowanie tej techniki intensyfikacji wymiany ciepła zaowocuje zmniejszeniem gabarytów wymiennika, materiałochłonności i w efekcie spowoduje obniżenie kosztów produkcji. – tłumaczy kierownik projektu dr inż. Jan Wajs.

Zaprojektowany wymiennik charakteryzuje się lepszą wymianą ciepła, szczególnie przy małych prędkościach płynów i w przypadku małej różnicy temperatur pomiędzy nimi. Przy zastosowaniu technologii Twórców z Politechniki Gdańskiej, wzrasta również efektywność transportu energii, mierzona gęstością przenoszonego strumienia ciepła. Uderzenie strugi płynu w przegrodę ogranicza jednocześnie powstawanie osadów na przegrodzie oddzielającej płyn grzewczy od ogrzewanego.

– Jest to propozycja atrakcyjna w aspekcie intensyfikacji jedno- i dwufazowej konwekcyjnej wymiany ciepła, zwłaszcza z udziałem gazów, ponieważ w typowych wymiennikach po stronie gazowej odnotowuje się niskie wartości współczynnika przejmowania ciepła ograniczające efektywność procesu wymiany ciepła. – wyjaśnia kierownik projektu.

Proponowane rozwiązanie konstrukcyjne ma szansę znaleźć zastosowanie w szeroko pojętej energetyce, także tej „rozproszonej” - bazującej na odnawialnych źródłach energii, w instalacjach chłodniczo-klimatyzacyjnych, instalacjach grzewczych, w procesach przemysłowych. Jest również doskonałym rozwiązaniem w układach odzysku ciepła odpadowego z procesów technologicznych lub energetycznych. Warto dodać, że wszelkie wymienione zastosowania dotyczą również mniejszej skali, a więc np. domków jednorodzinnych.

Innowacyjny wysokosprawny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła Naukowców z Wydziału Mechanicznego został doceniony i otrzymał wsparcie w projekcie ,,Inkubator Innowacyjności”  realizowanym przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Wsparcie obejmowało wykonanie badania zdolności patentowej oraz dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze EPO. Dla tej technologii w najbliższym czasie zostanie wykonana także analiza potencjału ekonomicznego.

Technologia ta została również nagrodzona srebrnym medalem na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, które odbyły się w dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Krakowie. 

Galeria zdjęć