Nietypowy sposób aktywnego wzmocnienia elementów konstrukcji budowlanych dr. inż. Dariusza Kowalskiego

Dr inż. Dariusz Kowalski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej opracował technologię aktywnego wzmacniania słupowego elementu konstrukcyjnego, która zmniejszy potrzeby organizacyjne i sprzętowe wykonawców robót budowlanych oraz skróci czas realizacji i naprawy obiektów budowlanych.

W wyniku działania pożaru, korozji lub innych losowych przyczyn zewnętrznych, elementy konstrukcji obiektów budowlanych ulegają uszkodzeniu i tracą swoje właściwości nośne. Aby je naprawić wymagane jest zastosowanie wielu procedur odciążających uszkodzone elementy lub zastosowanie elementów pomocniczych typu: rusztowania, siłowniki czy podpory, które udzielą konstrukcji siłowego wsparcia na czas naprawy. Zainstalowanie ich wewnątrz obiektu wydłuża czas wykonania robót budowlanych.

Rozwiązanie, które opracował dr inż. Dariusz Kowalski pozwoli na wymianę uszkodzonej części słupa bez instalowania dodatkowych elementów wsporczych czy siłowników.

- Technologię tę można zastosować przy wzmacnianiu niemal wszystkich rodzajów konstrukcji budowlanych m.in. obiektów żelbetowych, stalowych czy drewnianych. Jest ono doskonałym rozwiązaniem przy odciążaniu uszkodzonych fragmentów konstrukcji w celu ich naprawy. – wyjaśnia Twórca wynalazku dr inż. Dariusz Kowalski.

Technologia wykonania wynalazku umożliwia łatwe dopasowanie go do uszkodzonych fragmentów konstrukcji o dowolnym kształcie oraz do każdych warunków lokalnych jego instalacji. W przeciwieństwie do innych metod naprawy możliwa jest również regulacja wartości obciążeń przejmowanych przez elementy naprawiane oraz inne wzmacniające konstrukcję.

- W skrajnym przypadku prezentowane rozwiązanie może być wykorzystane jak regulowana konstrukcja do wykonywania operacji całkowitego usunięcia odcinka słupa wynikającego np. z przyczyn technologicznych oraz wszelkiego rodzaju kolizji elementów i instalacji. Dzięki temu staje się ona zastępczym układem nośnym. - dodaje dr inż. Dariusz Kowalski.

Stosowane dotychczas metody naprawy zarówno halach a szczególnie w budynkach wielokondygnacyjnych, wymuszały wprowadzenie elementów odciążających na wszystkich kondygnacjach budynku. Dzięki wynalazkowi Twórcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska nie trzeba wyłączać z użytkowania poziomów na których nie prowadzi się działań naprawczych.

System aktywnego wzmocnienia dr inż. Dariusza Kowalskiego został już przetestowany. Od roku służy on jako element wzmacniający i wspierający słup w wielokondygnacyjnym obiekcie przemysłowym, który uległ poważnym uszkodzeniom w trakcie pożaru.