Naukowcy PG zbadają argentyńskie skały łupkowe dla koncernu Total

W ramach trójstronnej umowy o współpracy badawczej pomiędzy Politechniką Gdańską, koncernem Total – jedną z pięciu największych prywatnych spółek naftowych na świecie oraz amerykańską spółką Rock Microscopy, naukowcy PG rozpoczęli interdyscyplinarne badania skał łupkowych ze złóż argentyńskich. Wyniki badań, przeprowadzonych na podstawie danych wiertniczych i próbek okruchowych, mają pomóc w lepszym zrozumieniu struktury i właściwości tych specyficznych złóż. Dzięki tej współpracy Politechnika Gdańska zyska silnego partnera przemysłowego jakim jest francuski gigant, a także nowe perspektywy badawczo-rozwojowe na rynku zagranicznym dla całego środowiska uczelnianego.

 

– Zaproponowaliśmy firmie Total alternatywny sposób analizy danych pozyskiwanych podczas wiercenia, który umożliwi wykorzystanie szybkiej techniki analitycznej, danych wiertnicznych i zwiercin skalnych w celu dokładniejszego szacowania potencjału, co w rezultacie przełoży się na optymalizację współczynnika sczerpania złoża, względem kosztów poniesionych przez koncernwyjaśnia dr inż. Aleksandra Małachowska z Wydziału Chemicznego, kierownik projektu ze strony Politechniki Gdańskiej.

Obecnie analizowane są udostępnione przez Total dane wiertnicze, a także wyniki dotychczasowych badań na złożu Vaca Muerta w Argentynie, regionie najbardziej zasobnym w węglowodory w Ameryce Południowej. Planowany jest też wyjazd do laboratorium w Pau we Francji, w celu selekcji próbek okruchowych i rdzeni skalnych oraz przedstawienia zaawansowanej koncepcji badań.

Jak podkreśla Jakko Van-Waarde, przedstawiciel Total: „innowacyjne technologie i możliwości koncernu Total, wiedza ekspercka i wyposażenie badawcze Politechniki Gdańskiej oraz wieloletnie doświadczenie w badaniach złóż niekonwencjonalnych z USA to konsorcjum o obiecującym potencjale”.

– Pozyskiwanie danych ze złóż zasobnych w węglowodory jest obecnie bardzo kosztowne, natomiast udział Politechniki Gdańskiej w projekcie daje nam możliwość wykonania analizy wysokiej jakości na warunkach korzystnych komercyjnie, co pozwoli na optymalizację całego procesu – mówi Jakko Van-Waarde.

W skład interdyscyplinarnego zespołu, który będzie realizował badania wchodzą: dr inż. Aleksandra Małachowska (kierownik projektu), dr hab. Jacek Gębicki, prof. uczelni, dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni z Wydziału Chemicznego, dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni oraz dr inż. Alicja Stanisławska z Wydziału Mechanicznego oraz dr hab. inż. Michał Nitka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W projekcie uczestniczą przedstawiciele Departamentu ds. Badań Złóż Niekonwencjonalnych Total Paryż i Departamentu ds. Badań i Rozwoju Total Pau, a także zespół ds. Operacji Total Argentyna oraz naukowcy reprezentujący firmę Rock Microscopy.

Dodajmy, że początkiem współpracy z Politechniką Gdańską było zainteresowanie przedstawicieli koncernu wynikami badań przeprowadzonych przez dr inż. Aleksandrę Małachowską na skałach łupkowych nasyconych węglowodorami dla największych na świecie złóż naftowych. Wyniki badań oraz ich praktyczne wykorzystanie prezentowane były podczas konferencji międzynarodowych z udziałem reprezentantów firm naftowych.

Na etapie przygotowań, program badawczy nabrał mocy sprawczej dzięki wsparciu prof. Piotra Dominiaka, ówczesnego prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji PG. Umowa trójstronna została finalnie podpisana w listopadzie 2019 r., przez prof. Janusza Nieznańskiego, prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG. Stroną umowy z Total jest spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento, która wspierała proces formalizacji ustaleń związanych z realizacją projektu.