Laboratorium Inteligentnej Energetyki z akredytacją

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, będące jednostką organizacyjną Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, przyznawaną laboratoriom badawczym. 

Laboratorium LAB-6, powstało przy współudziale Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu POIG 5.1 o nazwie MOLANOTE (Modułowe Laboratoria Nowoczesnych Technologii Energooszczędnych). Laboratorium MOLANOTE to nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe. W skład zaplecza wchodzi 6 kompleksowo wyposażonych laboratoriów, które stwarzają doskonałe warunki do stymulowania rozwoju nowych technologii w obszarze budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii: http://www.molanote.gpnt.pl/

W dniu 12 maja 2017 r. Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6  uzyskało akredytację Nr AB 1643. Akredytacja PCA AB 1643 potwierdza zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie wykonywania przez LAB-6 badań urządzeń elektrycznych – między innymi pod kątem sprawdzania, czy spełniają one normy i standardy bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywności energetycznej. 

LAB-6 posiada dobrze przygotowana kadrę i zaplecze w postaci pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W laboratorium niemal wszystkie urządzenia pomiarowe są przenośne i umożliwiają przeprowadzenie badań w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą.

Laboratorium może wykonywać badania niezbędne do przeprowadzenia audytów:

  • energetycznych budynków,
  • elektroenergetycznych urządzeń i linii technologicznych,
  • efektywności energetycznej na potrzeby białych certyfikatów.

Laboratorium LAB-6 świadczy również: usługi audytorskie, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, szkolenia, usługi doradcze i projektowe w obszarze budowy urządzeń elektrycznych, energetyki odnawialnej, instalacji domu energooszczędnego, efektywności energetycznej czy generacji rozproszonej (biogazownie, farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne).

Galeria zdjęć