Krok milowy w komercjalizacji wyników projektu badawczego IDENT

Nastąpił kluczowy moment w procesie komercjalizacji wyników projektu badawczego IDENT. Została zawarta umowa licencyjna pomiędzy konsorcjum banku PKO Bank Polski, Politechniki Gdańskiej oraz firmy Microsystem, a spółką spin-out Digital Signature. Spółka zajmie się sprzedażą i udoskonalaniem na potrzeby klientów biznesowych rozwiązań biometrycznych, m.in. opatentowanych przez konsorcjantów projektu.

W ramach projektu badawczego kierowanego przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego pt.Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości” (IDENT), w 60 oddziałach banku PKO Bank Polski na Pomorzu zainstalowano 100 stanowisk biometrycznych. Na potrzeby badań pozyskano wówczas dane biometryczne blisko 10 tys. klientów banku oraz pobrano ponad 200 tys. próbek biometrycznych.  
W oparciu o wyniki tego projektu m.in. walidację technologii w placówkach banku oraz dane na temat trendów rynkowych, twórcy i konsorcjanci projektu IDENT podjęli decyzję, iż optymalną metodą komercjalizacji wypracowanych rozwiązań technologicznych będzie powołanie spółki typu spin-out. Spółka Digital Signature ma za zadanie przenieść wyniki projektu badawczego do realiów rynkowych
w postaci komercyjnych produktów oraz usług dla klientów z zakresu biometrii twarzy, głosu oraz biometrii behawioralnej dotyczącej indywidualnego charakteru składanego podpisu na umowach czy formularzach, z użyciem skonstruowanego w ramach Projektu pióra biometrycznego.

Choć naturalnym obszarem działania spółki będzie sektor bankowy, w tym podjęcie współpracy z PKO BP nad wdrażaniem produktów z zakresu biometrii, chcemy kierować swoją ofertę również do odbiorców z innych branż, mając świadomość, że wyzwania związane z bezpieczeństwem, identyfikacją czy autoryzacją stają się priorytetowe wraz z upowszechnianiem się cyfryzacji – tłumaczy Przemysław Michalak prezes zarządu spółki Digital Signature.

Zawarta umowa licencyjna obejmuje wszystkie zgłoszenia patentowe, jak również przyznane już patenty, wypracowane na bazie projektu IDENT. Spółka jest obecnie w trakcie pilotażowego wdrożenia rozwiązania z zakresu kontroli dostępu na podstawie biometrii twarzy oraz planuje pozyskać fundusze na dalsze prace B+R związane z udoskonalaniem technologii biometrycznych, takich jak wspomniane autorskie pióro biometryczne.

- Jedną z innowacyjnych możliwości opracowanego w Politechnice Gdańskiej rozwiązania pióra biometrycznego jest zastępowanie loginów i haseł podpisem odręcznym. Aktualnie nadal pracujemy nad tym rozwiązaniem, gdyż po jego opatentowaniu i ujawnieniu spotkało się z dużym zainteresowaniem użytkowników usług cyfrowych, którzy muszą pamiętać wiele haseł dostępu ­­ - uzupełnia prof. A. Czyżewski.

Technologie rozwijane przez spółkę Digital Signature wpisują się w trendy i wymagania rynku stawiane przez np. unijną dyrektywę o usługach płatniczych (PSD2).