Konferencje PACTT i Porozumienia Spółek Celowych w Gdańsku

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom integracji środowiska osób zajmujących się transferem technologii w Polsce, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz portalem MOST Wiedzy organizują cykl konferencji poświęconych tym zagadnieniom.

1 kwietnia 2019 r. – korzystając z doświadczeń projektu MOST WIEDZY będziemy rozmawiać o możliwościach i narzędziach promocji wyników badań, potencjału i infrastruktury uczelni z PACTT, a także o tym jak tworzyć ofertę i budować współpracę z biznesem,

2 kwietnia 2019 r. – (współorganizator Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) dyskusja nad programami wsparcia transferu technologii z uczelni do gospodarki, w tym losami programu Inkubator Innowacyjności 2.0, a także kontynuacja dyskusji nad zasadami ewaluacji jednostek naukowych w kontekście nowego rozporządzenia. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń na bazie „case studies” kilku wybranych uczleni w Polsce

3 kwietnia 2019 r. –(współorganizator Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) omówione zostaną wspólne inicjatywy i projekty PACTT i PSC oraz odbęda się spotkania robocze tych dówch orhanizacji

Harmonogram spotkań do pobrania ponizej:

Galeria zdjęć

Załączone pliki