Konferencja GUT Day for AI

14 maja zapraszamy na konferencję "GUT Day for AI", która odbędzie się w Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie ma na celu promocję zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji.

Jednym z prelegentów będzie mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, która opowie o „Działalności CTWT w obszarach S2B – science to business i B2S – business to science

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z wynikami badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, wymienić doświadczenia i zacieśnić współpracę na płaszczyźnie naukowo-badawczo-przemysłowej.

Organizatorem konferencji jest AI Bay - Zatoka Sztucznej Inteligencji Klub Politechniczny http://aibay.ai/. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie klubu: https://bilety.pg.edu.pl/event/gut-day-for-ai/