Komputronik Biznes wspiera start-upy z branży IT

Firma Komputronik Biznes, integrator rozwiązań IT, rozpoczęła współpracę z Excento Sp. z o.o., spółką celową Politechniki Gdańskiej zajmującą się komercjalizacją wyników badań oraz wspieraniem start-upów w budowaniu relacji biznesowych. W ramach dwuletniego projektu e-Pionier obydwie firmy wybiorą i pomogą rozwiązać kilka problemów społeczno-gospodarczych, co będzie mogło prowadzić do utworzenia start-upów z obszarów związanych z branżą IT.

 

W ramach projektu e-Pionier zadaniem Komputronik Biznes będzie opiniowanie i wybieranie najciekawszych zespołów rozwiązujących problemy społeczno-gospodarcze z obszarów takich jak zastosowanie ICT w domenie bezpieczeństwa i medycyny, komunikacja cyfrowa Digital Signage, analiza i przetwarzanie obrazu wideo z wykorzystaniem sieci neuronowych, rozwiązania chmurowe czy Internet rzeczy (Internet of Things). Firma udzieli wybranym zespołom wsparcia finansowego i merytorycznego nie tylko na etapie tworzenia projektu, ale także w trakcie jego realizacji, komercjalizacji oraz wdrażania produktów opartych o MVP (Minimum Viable Product, czyli wstępnie gotowy do wprowadzenia na rynek).

– Innowacyjność jest dziś głównym motorem napędowym gospodarki oraz czynnikiem rozwoju biznesu – mówi Sebastian Pawłowski, wiceprezes Komputronik Biznes. – Bazując na naszym doświadczeniu na rynku IT chcemy wspierać dostawców innowacji oraz zapewnić im pomoc i partnerstwo w dalszym rozwoju. Dlatego cieszymy się z rozpoczętej współpracy z firmą Excento przy rozwoju i realizacji start-upów w Polsce – dodaje.

Projekt e-Pionier zakłada m.in. wsparcie uzdolnionych programistów w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Dodatkowo, jako wynik realizowanych projektów, Komputronik Biznes i Excento dopuszczają możliwość powoływania do życia spółek spin-off odpowiedzialnych za komercjalizację produktów wytworzonych w oparciu o MVP.

– Nasza współpraca pozwoli w przyszłości dostarczyć rynkowi rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste problemy. Będzie to możliwe przy wsparciu merytorycznym na najwyższym poziomie, jakie zapewnia Komputronik Biznes. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych ekspertów mamy realny wpływ na rozwój innowacyjnych projektów w Polsce – podsumowuje Krzysztof Malicki, prezes Excento.