Kolejny wynalazek Politechniki Gdańskiej skomercjalizowany

Hybrydowe napędy z wykorzystaniem silnika elektrycznego to przyszłość przemysłu jachtowego najbliższych lat. Jest to podyktowane względami ekologicznymi ale również komfortem pracy, który jest bardzo ważny dla tej branży. Silniki elektryczne dają możliwość pływania w strefach ciszy, które coraz powszechniej występują na europejskich akwenach.

Zespół badawczy z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Litwina, opracował nowatorską koncepcję hybrydowego układu napędowego, która jest  odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynkowe. Prace nad rozwiązaniem prowadzone były przy użyciu utworzonego w tym celu laboratorium badawczego, które mieści się na terenie Uczelni. Wyniki badań zostały zgłoszone do ochroniony w polskim i europejskim urzędzie patentowym, w czym pomogło uczelniane Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Politechnika Gdańska zaprosiła do projektu gdańską firmę Marine Works, wyspecjalizowaną w projektowaniu, dostawie i montażu układów napędowych dla jednostek pływających. Marine Works od 2005 r. zbudowała silną pozycję niezależnego dystrybutora wiodących marek wyposażenia jachtowego. Firma współpracuje ze stoczniami, producentami jachtów, serwisami oraz armatorami. Politechnika Gdańska i Marine Works będą prowadzić dalsze prace nad usprawnieniem i wdrożeniem wynalazku. W tym celu, 6 grudnia 2016 r., podpisana została umowa licencyjna, regulująca prawne i finansowe aspekty korzystania z własności intelektualnej dotyczącej wypracowanej na Politechnice Gdańskiej koncepcji hybrydowego układu napędowego.

Zarówno Politechnika Gdańska jak i Marine Works dostrzegają duży potencjał rynku żeglugi śródlądowej i jachtów rekreacyjnych. Projekt jest kolejnym przykładem udanej współpracy na linii uczelnia wyższa – przemysł, który tworzy możliwość połączenia naukowej koncepcji z udaną komercjalizacją produktu w tym znaczącym sektorze polskiej gospodarki. Dzięki współpracy, uczelniane laboratorium zostanie rozbudowane o sprzęt, który w najbliższym czasie dostarczy firma. Dodatkową korzyścią jest doświadczenie, jakie zdobywają dyplomanci Politechniki przy realizacji tego projektu. Firma zaś wdroży innowacyjne rozwiązanie do działalności gospodarczej, umacniając tym samym swoją rynkową pozycję.